Hội Luật gia Việt Nam
Trang Thông tin điện tử tỉnh ủy Lai ChâuCổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh

Chi hội luật gia Thanh tra tỉnh với công tác tự kiểm tra giám sát 2017

Đăng lúc: Chủ nhật - 10/12/2017 22:26
In ra Lưu bài viết này
Trong năm 2017 Ban Chấp hành Chi hội đã chủ động tham mưu cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Cơ quan tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh đến các hội viên của Chi hội.
Nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ yếu: Chỉ thị số 56/CT-TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác Hội luật gia trên địa bàn tỉnh; Công văn số 350-CV/TU ngày 22/8/2012 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh; Công văn số 551/CV-UBND ngày 18/5/2011 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 21/KH-HLG ngày 06/02/2017 của Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Kế hoạch số 22/KH-HLG ngày 07/02/2017 của Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Luật gia tỉnh về công tác Hội. Tổng số cuộc 03 cuộc (Quý I, II, III). Việc tổ chức thông qua cuộc họp, quán triệt tự tra cứu trên Mạng Intenet, sao gửi văn bản đến các hội viên nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Thành phần tham dự Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Cơ quan, Ban Chấp hành Chi hội và hội viên.Về cơ bản cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Cơ quan luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho Chi hội hoạt động, phát triển.

Chi hội luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đã tuyên truyền, quán triệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và Hướng dẫn số 119/2011/HD-HLGVN ngày 06/4/2011 của Hội Luật gia Việt nam về hướng dẫn thực hiện một số Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam tới các hội viên, nhất là đối với các hội viên mới thông qua các cuộc họp định kỳ, do đó đa số hội viên đều hiểu vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia các cấp, luôn ý thức được quyền và trách nhiệm của mình đối với công tác Chi hội. Các tôn chỉ, quy định trong Điều lệ đã được các hội viên nghiêm túc thực hiện. Đến nay, không có hội viên nào của Chi hội vi phạm Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, Quy chế hoạt động của Chi hội luật gia Thanh tra tỉnh.

Ban Chấp hành Chi hội tiếp tục quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 08/NQ-CHLG ngày 04/9/2013 về Quy chế hoạt động sửa đổi của Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh, phân công cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành, các chức danh Chi hội Trưởng, Chi hội Phó, Ủy viên Thư ký và hội viên. Về cơ bản nội dung quy chế phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đồng thời bám sát quy định của Điều lệ Hội luật gia Việt Nam, Quy chế hoạt động của Hội Luật gia tỉnh.

Ban Chấp hành Chi hội tiếp tục tham mưu cấp ủy Chi bộ chỉ đạo thực hiện việc triển khai và đề ra các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh khóa I; tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2014-2019; tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Luật gia tỉnh Lai Châu khóa II, nhiệm kỳ 2014-2019 thông qua cuộc họp đến toàn thể hội viên của Chi hội.

Chương trình công tác số 32/CTr-HLG ngày 19/7/2017 của Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh về Chương trình công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2018. Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh thường xuyên tuyên truyền, vận động công chức tham gia vào Chi hội; chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024; rà soát, cử hội viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp.

Ban Chấp hành Chi hội đã phổ biến Công văn số 79/CV-CHLG ngày 07/02/2017 của Hội Luật gia tỉnh về việc thu hội phí hội viên luật gia; Công văn số 101/CV-HLG ngày 13/10/2017 của Hội Luật gia tỉnh về việc thu hội phí năm 2017,  đến các hội viên của Chi hội, thông qua cuộc họp định kỳ theo quy định. Cơ bản việc lập sổ thu – chi và thực hiện công tác thu, chi tài chính của Chi hội theo quy định, hướng dẫn của Hội Luật gia tỉnh, đảm bảo thực hiện tiết kiệm, hiệu quả và được công khai đến các hội viên Chi hội.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Phương
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Thông báo
Tin mới nhất
Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu 6 tháng cuối năm 2018
Tuyên truyền, phổ biến trong cbccvc và nhân dân về nội dung Công ước tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hội Luật gia quý II năm 2018
Một số kết quả công tác hội Luật gia quý I năm 2018
Tuyên truyền kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/04/2018) và 09 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu (23/3/2009 – 23/3/2018)
Kế hoạch Công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2018
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC HỘI LUẬT GIA NĂM 2018
Chi hội luật gia Thanh tra tỉnh với công tác tự kiểm tra giám sát 2017
Hội luật gia các cấp tỉnh Lai Châu mạnh về tổ chức, vững về tư tưởng chính trị, là chỗ dựa pháp lý tin cậy của dân
Hội luật gia huyện Tam đường với kết quả hoạt động nổi bật năm 2017
Hội luật gia huyện Mường tè tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân
Nâng cao hiệu quả tham gia tư vấn pháp luật về hợp đồng hợp tác cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã
Chi hội luật gia Ban nội chính tỉnh ủy với một số kết quả công tác 2017
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu với công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội
Chi hội luật gia Mặt trận tổ quốc tỉnh tổng kết công tác chi hội luật gia năm 2017
Hội Luật gia các cấp tỉnh lai châu tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức hội
Chi hội luật gia phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Hội luật gia huyện Tân uyên hoàn thành tốt các nhiệm năm 2017
Chi hội luật gia sở Văn hóa, thể thao và du lịch kết quả công tác 2017
Hội Luật gia tỉnh lai châu đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ công tác hội luật gia

Thông tin Pháp luật với đời sống
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 104
  • Hôm nay: 713
  • Tháng hiện tại: 14640
  • Tổng lượt truy cập: 1525950