Hội Luật gia Việt Nam
Trang Thông tin điện tử tỉnh ủy Lai ChâuCổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
37/CV-HLG 09/04/2018

V/v tuyên truyền, phổ biến trong cbccvc và nhân dân về nội...

Tải về
25/KH-HLG 21/02/2018

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Tải về
24/KH-HLG 21/02/2018

Tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp...

Tải về
23/KH-HLG 21/02/2018

Tổ chức Hội nghị xây dựng mô hình điểm công tác Hội Luật gia...

Tải về
09/KH-HLG 15/01/2018

KẾ HOẠCH Công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2018

Tải về
08/NQ-HLG 15/01/2018

NGHỊ QUYẾT Hội nghị BCH Hội luật gia tỉnh lần thứ 5 khoá II,...

Tải về
19/KH-HLG 15/01/2017

KẾ HOẠCH Công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2017

Tải về
18/KH-HLG 09/10/2016

Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội...

Tải về
60/CV- HLG 08/05/2016

V/ v Sơ kết công tác Hội Luật gia 6 tháng đầu năm; ...

Tải về
Không số 09/03/2016

Đề cương tuyên truyền, phổ biến luật trưng cầu ý dân

Tải về
96/2015/QH13 24/11/2015

LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN

Tải về
85/2015/QH13 24/06/2015

LUẬT Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Tải về
36/CV-HLG 18/10/2015

V/v Hướng dẫn tổng kết công tác Hội Luật gia; Kiểm tra,...

Tải về
09/KH-HLG 28/09/2015

Kế hoặch Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa...

Tải về