Hội Luật gia Việt Nam
Trang Thông tin điện tử tỉnh ủy Lai ChâuCổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
08/NQ-HLG 15/01/2018

NGHỊ QUYẾT Hội nghị BCH Hội luật gia tỉnh lần thứ 5 khoá II,...

Tải về
19/KH-HLG 15/01/2017

KẾ HOẠCH Công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2017

Tải về
Không số 09/03/2016

Đề cương tuyên truyền, phổ biến luật trưng cầu ý dân

Tải về
09/KH-HLG 28/09/2015

Kế hoặch Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa...

Tải về