Hội Luật gia Việt Nam
Trang Thông tin điện tử tỉnh ủy Lai ChâuCổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
96/2015/QH13 24/11/2015

LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN

Tải về
85/2015/QH13 24/06/2015

LUẬT Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Tải về