Hội Luật gia Việt Nam
Trang Thông tin điện tử tỉnh ủy Lai ChâuCổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh

TỔ CHỨC HỘI LUẬT GIA CÁC CẤP TRONG TỈNH

Đăng lúc: Thứ hai - 18/08/2014 08:13
In ra Lưu bài viết này
Từ khi thành lập 23/3/2009 đến nay Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai châu đã không ngừng phát triển và trưởng thành về số lượng hội viên và tổ chức Hội Luật gia
 
CÁC CHI HỘI TRỰC THUỘC HỘI LUẬT GIA TỈNH
Số liệu tính đến tháng 12-2015
Stt Tên chi hội Tổng số hội viên Số Quyết định; ngày, tháng 
1  
Chi hội Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Lai Châu

17
110/QĐ-HLG, ngày 01/10/2010 của HLG tỉnh Lai Châu
2 Chi hội Sở Tư pháp Lai Châu 12 50/QĐ-HLG, ngày 10/01/2010 của HLG tỉnh Lai Châu
3 Chi hội Công ty Điện lực Lai Châu 24 27QĐ-HLG, ngày 01/11/2012 của HLG tỉnh Lai Châu
4 Chi hội Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu 25 47/QĐ-HLG, ngày 02/01/2010 của HLG tỉnh Lai Châu
5 Chi hội Toà án nhân dân tỉnh Lai Châu 30 48/QĐ-HLG, ngày 06/01/2010 của HLG tỉnh Lai Châu
6 Chi hội Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu 10 49/QĐ-HLG, ngày 08/01/2010 của HLG tỉnh Lai Châu
7 Chi hội Uỷ ban MTTQ tỉnh Lai Châu 17 30/QĐ-HLG, ngày 21/03/2011 của HLG tỉnh Lai Châu
8 Chi hội Tỉnh đoàn Lai Châu 06 72/QĐ-HLG, ngày 16/06/2011 của HLG tỉnh Lai Châu
9 Chi hội Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu 11 80/QĐ-HLG, ngày 05/7/2011 của HLG tỉnh Lai Châu
10 Chi hội Thanh tra tỉnh Lai Châu 07 25/QĐ-HLG, ngày 11/03/2011 của HLG tỉnh Lai Châu
11 Chi hội sở thông tin và truyền thông Lai Châu 46 25/QĐ-HLG, ngày 19/9/2013 của HLG tỉnh Lai Châu
12 Chi hội Trung tâm thông tin văn hoá,  triển lãm tỉnh Lai Châu 24 21/QĐ-HLG, ngày 22/8/2013 của HLG tỉnh Lai Châu
13  Chi hội Luật gia Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu 10/QĐ-HLG, ngày 07/3/2014 của HLG tỉnh Lai Châu
14  Chi hội Luật gia Hội Nông dân tỉnh Lai Châu 11 21/QĐ-HLG, ngày 02/7/2014 của HLG tỉnh Lai Châu
15
Chi hội sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Lai Châu
21 24/QĐ-HLG, ngày 12/11/2015 của HLG tỉnh Lai Châu
 
 
CÁC TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUỘC HỘI LUẬT GIA TỈNH
 
STT Tên Trung tâm Số thành viên Năm thành lập
1 Trung tâm Tư vấn pháp luật 20 2009
2 Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý 11 2010
 
 
HỘI LUẬT GIA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

 
Stt Hội Luật gia các huyện, thành phố Tổng số hội viên Số Quyết Định; ngày, tháng
 
1
 
Hội Luật gia huyện Tân uyên
264 1140/QĐ-UBND, ngày 29/9/2011của UBND tỉnh Lai Châu
2 Hội Luật gia huyện Than uyên 77 482/QĐ-UBND, ngày 9/05/2012 của  UBND tỉnh Lai Châu
3 Hội Luật gia huyện Tam đường 116 483/QĐ-UBND, ngày 9/05/2012 của UBND tỉnh Lai Châu
4 Hội Luật gia huyện Phong thổ 108 486/QĐ-UBND, ngày 9/05/2012 của UBND tỉnh Lai Châu
5 Hội Luật gia huyện Sìn hồ 145 485/QĐ-UBND, ngày 9/05/2012 của UBND tỉnh Lai Châu
6 Hội Luật gia huyện Mường tè 86 762/QĐ-UBND, ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh Lai Châu
7 Hội Luật gia thành phố Lai Châu 197 484/QĐ-UBND, ngày 9/05/2012 của UBND tỉnh Lai Châu
8 Hội Luật gia huyện Nậm Nhùn 121 647/QĐ-UBND, ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh Lai Châu
 
CÁC CHI HỘI TRỰC THUỘC HỘI LUẬT GIA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
 
STT Tên chi hội Số hội viên Năm thành lập
I Huyện Tân Uyên    
1 Chi hội luật gia Viện Kiểm sát và Thi hành án huyện   2012
2 Chi hội luật gia Khối UBND huyện   2012
3 Chi hội luật gia Khối Huyện uỷ   2012
4 Chi hội luật gia Khối Mặt trận các đoàn thể huyện   2012
5 Chi hội luật gia Khối các cơ quan ngành dọc tỉnh đóng trên địa bàn huyện   2012
II Huyện Sìn Hồ    
1 Chi hội luật gia Khối Đảng đoàn thể huyện   2012
2 Chi hội luật gia Khối UBND huyện   2012
3 Chi hội luật gia Khối các cơ quan tố tụng huyện   2012
4 Chi hội luật gia Khối các cơ quan kinh tế huyện   2012
5 Chi hội luật gia khối văn hoá – xã hội huyện.    
III Thành phố Lai Châu    
1 Chi hội luật gia Khối Đảng thành phố 17 14/QĐ-HLG ngày 14/11/2013 HLG thị xã
2 Chi hội Luật gia Khối Văn phòng HĐND – UBND thành phố 20 17/QĐ-HLG ngày 25/11/2013 HLG thị xã
3 Chi hội luật gia Khối các cơ quan nội chính thành phố 15 05/QĐ-HLG ngày 09/5/2013 HLG thị xã
4 Chi hội luật gia Khối Đoàn thể thành phố 15 10/QĐ-HLG ngày 18/6/2013
5 Chi hội Luật gia Chi cục Thuế thành phố 16 07/QĐ-HLG ngày 23/02/2014 HLG thành phố
6 Chi hội Luật gia Dân số - Thống kê - Bảo hiểm xã hội thành phố 15 18/QĐ-HLG ngày 26/3/2014 HLG thành phố
7 Chi hội Luật gia Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 13 19/QĐ-HLG ngày 26/3/2014 HLG thành phố
8 Chi hội Luật gia Phòng quản lý đô thị - Thanh tra thành phố 17 20/QĐ-HLG ngày 26/3/2014 HLG thành phố
9 Chi hội Luật gia Ban quản lý dự án thành phố 12 21/QĐ-HLG ngày 26/3/2014 HLG thành phố
10 Chi hội Luật gia Y tế thành phố 17 17/QĐ-HLG ngày 04/3/2014 HLG thành phố
11 Chi hội Luật gia phòng Nội vụ - Lao động TB&XH - Tư pháp 16 18/QĐ-HLG ngày 04/3/2014 của HLG thành phố
IV Huyện Than Uyên    
1 Chi hội Luật gia Tòa án huyện   QĐ số 08/QĐ-HLG ngày 30/5/2014 HLG Tan Uyên
2 Chi hội Luật gia Chi cục Thi hành án  huyện   QĐ số 09/QĐ-HLG ngày 30/5/2014 HLG Tan Uyên
3 Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát huyện   QĐ số 10/QĐ-HLG ngày 30/5/2014 HLG Tan Uyên
       
V Huyện Tam Đường    
       
VI Huyện Phong Thổ    
       
VII Huyện Mường Tè    
       
       
VIII Huyện Nậm Nhùn    
       
       
       
 
 
CÁC CHI HỘI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 
Stt Tên Chi hội Tổng số hội viên Số QĐ; ngày, tháng
I Huyện Tân Uyên    
1 Chi hội Luật gia Thị trấn Tân Uyên 17 15/QĐ-HLG, ngày 02/4/2012 của HLG huyện Tân Uyên
2 Chi hội Luật gia xã Phúc Khoa 18 24/QĐ-HLG, ngày 02/5/2012 của HLG huyện Tân uyên
3 Chi hội Luật gia xã Mường Khoa 20 25/QĐ-HLG, ngày 02/5/2012 của HLG huyện Tân Uyên
4 Chi hội Luật gia xã Thân Thuộc 18 26/QĐ-HLG, ngày 02/5/2012 của HLG huyện Tân uyên
5 Chi hội Luật gia xã Trung Đồng 31 27/QĐ-HLG, ngày 02/5/2012 của HLG huyện Tân Uyên
6 Chi hội Luật gia xã Hố Mít 19 28QĐ-HLG, ngày 02/5/2012 của HLG huyện Tân uyên
7 Chi hội Luật gia xã Nậm Cần 17 29QĐ-HLG, ngày 02/5/2012 của HLG huyện Tân Uyên
8 Chi hội Luật gia xã Nậm Sỏ 17 32QĐ-HLG, ngày 12/6/2012 của HLG huyện Tân uyên
9 Chi hội Luật gia xã Tà Mít 13 34QĐ-HLG, ngày 12/6/2012 của HLG huyện Tân Uyên
10 Chi hội Luật gia xã Pắc Ta 26 38QĐ-HLG, ngày 02/04/2012 của HLG huyện Tân Uyên
       
II Huyện Sìn Hồ    
1 Chi hội Luật gia xã Pu Sam Cáp 33 08/QĐ-HLG, ngày 25/10/2012 của HLG huyện Sìn Hồ
2 Chi hội Luật gia Thị trấn Sìn Hồ 25 02/QĐ-HLG, ngày 02/4/2013 của HLG huyện Sìn Hồ
3 Chi hội Luật gia xã Nậm Mạ 41 02/QĐ-HLG, ngày 12/3/2014 của HLG huyện Sìn Hồ
4 Chi hội Luật gia xã Pa Tần              /QĐ-HLG, ngày             /2015 của HLG huyện Sìn Hồ
5 Chi hội Luật gia xã Hồng Thu 24 03/QĐ-HLG, ngày 25/12/2015 của HLG huyện Sìn Hồ
6 Chi hội Luật gia xã Phăng Sô Lin 33 04/QĐ-HLG, ngày 05/04/2016 của HLG huyện Sìn Hồ
7      
       
       
       
III Huyện Phong Thổ    
1 Chi hội Luật gia Thị trấn Phong thổ 30 09/QĐ-HLG, ngày 16/5/2013 của HLG huyện Phong Thổ
2 Chi hội Luật gia xã Mường So 33 04/QĐ-HLG, ngày 23/10/2015 của HLG huyện Phong Thổ
       
IV Huyện Tam Đường    
1 Chi hội Luật gia Thị trấn Tam Đường 32 14/QĐ-HLG, ngày 12/4/2013 của HLG huyện Tam Đường
2 Chi hội Luật gia xã Sùng Phài 13               /QĐ-HLG, ngày     2015 của HLG huyện Tam Đường
3 Chi hội Luật gia xã Khun Há        /QĐ-HLG, ngày             2015 của HLG huyện Tam Đường
4
Chi hội Luật gia xã Nùng Nàng
20
80/QĐ-HLG, ngày 15/04/2016 của HLG huyện Tam Đường
5
Chi hội Luật gia xã Bình Lư - QĐ số 81/QĐ-HLG, ngày 15/04/2016 của HLG huyện Tam Đường
19
6
Chi hội Luật gia xã Hồ Thầu
11
82/QĐ-HLG, ngày 15/04/2016 của HLG huyện Tam Đường
       
V Thành phố Lai Châu    
1 Chi hội Luật gia Phường Quyết thắng 19 12/QĐ-HLG, ngày 18/10/2012 của HLG Thị xã Lai Châu
2 Chi hội luật gia phường Quyết Tiến 31 22/QĐ-HLG, ngày 03/12/2013 của HLG Thị xã Lai Châu
3 Chi hội luật gia phường Tân Phong 16 20/QĐ-HLG, ngày 29/11/2013 của HLG Thị xã Lai Châu
4 Chi hội luật gia phường Đoàn Kết 11 28/QĐ-HLG, ngày 23/12/2013 của HLG Thị xã Lai Châu
5 Chi hội luật gia phường Đông Phong 17 30/QĐ-HLG, ngày 27/12/2013 của HLG Thị xã Lai Châu
6 Chi hội luật gia xã San Thàng 21 21/QĐ-HLG, ngày 29/11/2013 của HLG Thị xã Lai Châu
7 Chi hội luật gia xã Nậm Loỏng 15 24/QĐ-HLG, ngày 10/12/2013 của HLG Thị xã Lai Châu
       
VI Huyện Than Uyên    
1 Chi hội Luật gia thị trấn Than Uyên            /QĐ-HLG, ngày            /2014 của HLG huyện Than Uyên
2 Chi hội Luật gia xã Phúc Than        /QĐ-HLG, ngày            /2014 của HLG huyện Than Uyên
3 Chi hội Luật gia xã Mường Than    07/QĐ-HLG, ngày 27/10/2015 của HLG huyện Than Uyên
4 Chi hội Luật gia xã Mường Kim    
       
       
       
VII Huyện Mường Tè    
1 Chi hội Luật gia thị trấn Mường Tè        /QĐ-HLG, ngày            /2015 của HLG huyện Mường Tè
       
VIII Huyện Nậm Nhùn    
1 Chi hội Luật gia thị trấn Nậm Nhùn      /QĐ-HLG, ngày            /2015 của HLG huyện Nậm Nhùn
2 Chi hội Luật gia xã Mường Mô    
       
 
 
 
 
TRUNG TÂM PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG VÀ CÂU LẠC BỘ CỘNG TÁC VIÊN LUẬT GIA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 
Stt Huyện, thị Xã, phường, thị trấn Tổng số thành  viên
I Than Uyên    
1 Trung tâm pháp luật cộng đồng Xã Mường than 20
2 Trung tâm pháp luật cộng đồng Xã Phúc Than 23
3 Trung tâm pháp luật cộng đồng Thị trấn Than Uyên 16
II Tân Uyên    
4 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia Thị trấn Tân Uyên 41
5 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia Xã Hố Mít 20
6 Trung tâm pháp luật cộng đồng Xã Trung Đồng  
III Sìn Hồ    
7 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia Xã Làng Mô. 13
8 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia `Xã Pu Sam Cáp
 
18
9 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia Xã Nậm Tăm 20
10 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia Thị trấn Sìn Hồ 47
11 Trung tâm pháp luật cộng đồng  xã Pa Tần  
  Trung tâm pháp luật cộng đồng  xã Phăng Sô Lin  
IV Phong Thổ    
12 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia Xã Pa Vây Sử 20
13 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia Thị trấn Phong Thổ  
14 Trung tâm pháp luật cộng đồng xã Mường So  
V Tam Đường    
15 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia Thị trấn Tam Đường 37
16 Trung tâm pháp luật cộng đồng xã Khun Há  
  Trung tâm pháp luật cộng đồng xã Nùng Nàng  
       
VI Thành phố Lai Châu    
17 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia Phường Tân Phong 26
18 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia Phường Quyết Thắng 37
19 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia Xã Nậm LoỎng 18
20 Trung tâm pháp luật cộng đồng Phường Đoàn Kết  
  Trung Tâm pháp luật cộng đồng Phường Đông Phong  
VII Mường Tè    
21 Trung tâm pháp luật cộng đồng Thị trấn Mường Tè 50
VIII Nậm Nhùn    
22 Trung tâm pháp luật cộng đồng Thị trấn Nậm Nhùn 63

 

Tác giả bài viết: Hội Luật gia Lai Châu
Nguồn tin: www.hoiluatgia.laichau.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Thông báo
Tin mới nhất
Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu 6 tháng cuối năm 2018
Tuyên truyền, phổ biến trong cbccvc và nhân dân về nội dung Công ước tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hội Luật gia quý II năm 2018
Một số kết quả công tác hội Luật gia quý I năm 2018
Tuyên truyền kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/04/2018) và 09 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu (23/3/2009 – 23/3/2018)
Kế hoạch Công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2018
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC HỘI LUẬT GIA NĂM 2018
Chi hội luật gia Thanh tra tỉnh với công tác tự kiểm tra giám sát 2017
Hội luật gia các cấp tỉnh Lai Châu mạnh về tổ chức, vững về tư tưởng chính trị, là chỗ dựa pháp lý tin cậy của dân
Hội luật gia huyện Tam đường với kết quả hoạt động nổi bật năm 2017
Hội luật gia huyện Mường tè tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân
Nâng cao hiệu quả tham gia tư vấn pháp luật về hợp đồng hợp tác cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã
Chi hội luật gia Ban nội chính tỉnh ủy với một số kết quả công tác 2017
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu với công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội
Chi hội luật gia Mặt trận tổ quốc tỉnh tổng kết công tác chi hội luật gia năm 2017
Hội Luật gia các cấp tỉnh lai châu tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức hội
Chi hội luật gia phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Hội luật gia huyện Tân uyên hoàn thành tốt các nhiệm năm 2017
Chi hội luật gia sở Văn hóa, thể thao và du lịch kết quả công tác 2017
Hội Luật gia tỉnh lai châu đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ công tác hội luật gia

Thông tin Pháp luật với đời sống
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 924
  • Tháng hiện tại: 15196
  • Tổng lượt truy cập: 1526506