Hội Luật gia Việt Nam
Trang Thông tin điện tử tỉnh ủy Lai ChâuCổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh

Bài phát biểu của lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam tại Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đăng lúc: Thứ ba - 13/08/2019 15:49
In ra Lưu bài viết này
Kính thưa Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu.
Kính thưa Đồng chí Tống Thanh Hải – Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy – Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu.
Kính thưa các đồng chí đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện/thị của tỉnh.
Kính thưa các vị Đại biểu, khách quý, thưa Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng được tham dự Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khóa  III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thời gian qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành của Tỉnh, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã không ngừng phát triển về tổ chức bộ máy và hội viên, chất lượng hoạt động của Hội ngày càng được mở rộng và nâng cao. Hội đã hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lai Châu và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Hội Luật gia Việt Nam.

Qua nghe báo cáo Tổng kết công tác Khóa II, nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác khóa III nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu cho thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, các mặt hoạt động của Hội đã được triển khai một cách toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng như:

- Công tác tổ chức Hội và hội viên được tăng cường và có bước phát triển mới. Đã thành lập và đi vào hoạt động được 15 Chi hội trực thuộc Hội Luật gia tỉnh; 8/8 Hội Luật gia các huyện, thành phố; 35 Chi hội Luật gia ở các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Hội Luật gia các huyện, thành phố; 82/108  Chi hội luật gia xã, phường, thị trấn đạt 75,93% vượt 25,93% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ II đề ra với 3.268 hội viên.

- Công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật được đẩy mạnh với nhiều hoạt động phong phú, có chiều sâu và hiệu quả, đóng góp được nhiều ý kiến có giá trị vào nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội tiếp tục được mở rộng với các hoạt động phong phú, thiết thực, kịp thời tới các đối tượng, người dân trong tỉnh. Bản tin Luật gia Lai Châu được phát hành thường xuyên, góp phần tạo ra diễn đàn của giới luật gia tỉnh nhà.

- Về công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã triển khai được các hoạt động thường xuyên và có hiệu quả:  Thành lập được 22 Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng và Câu lạc bộ cộng tác viên pháp luật tại các xã, phường, thị trấn với 286 thành viên đều là những già làng, trường dòng họ, trưởng tộc, là những người am hiểu về pháp luật và phong tục tập quán, luật tục của các dân tộc; Thành lập được 2 Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 – 2016 và giai đoạn 2017 - 2021”.

- Các mặt hoạt động khác của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tiếp tục được tăng cường, đổi mới và thu được những kết quả đáng phấn khởi.
Trong quá trình tổ chức và hoạt động, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu luôn giữ được mối quan hệ chặt chẽ với Trung ương Hội, chú trọng thực hiện tốt Điều lệ Hội, thực hiện tốt chế độ báo cáo, thông tin hai chiều, gắn việc thực hiện công tác Hội với việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; phối hợp với MTTQ và các cơ quan, tổ chức của tỉnh tham gia tích cực vào nhiều hoạt động, phong trào của tỉnh…Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Luật gia Lai Châu đã trở thành một trong những tỉnh Hội điển hình, được Hội Luật gia tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc năm 2018 và được Chủ tịch Hội Luật gia tặng nhiều bằng khen; nhiều đơn vị và cá nhân được công nhận là đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc, được tặng thưởng những phần thưởng cao quí của Nhà nước và Hội. Thay mặt Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, tôi xin ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng Hội Luật gia tỉnh Lai Châu về những thành tích, kết quả mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, tôi xin cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Lai Châu đã quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của Hội Luật gia tỉnh nhà trong thời gian vừa qua.


Kính thưa các vị đại biểu!

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong tổ chức và hoạt động, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu cũng còn một số hạn chế, tồn tại nhất định. Tôi đồng ý với những phân tích, đánh giá về những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm được thể hiện trong Báo cáo của Ban chấp hành Tỉnh hội.
Tôi cũng đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu được đề ra cho nhiệm kỳ III (2019 – 2024) và xin trao đổi thêm một số nội dung để các đồng chí nghiên cứu, tham khảo bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ:

- Thứ nhất, cần tiếp tục quán triệt và nâng cao hơn nữa nhận thức về tính chất, đặc điểm, vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ và yêu cầu công tác của Hội trong tình hình mới theo quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ được thể hiện rõ trong Chỉ thị số 56/CT-TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 19/KL-TW, Thông báo số 50/TB-TW của Ban bí thư và Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội Luật gia Việt Nam.

- Thứ hai, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác củng cố tổ chức, kiện toàn cán bộ Hội và phát triển hội viên, chú trọng phát hiện Hội viên là những người đã và đang làm công tác pháp luật và chủ động đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí làm công tác Hội bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm và nhiệt tình với công tác Hội; tiếp tục phát triển hội viên mới, chú trọng nâng cao chất lượng hội viên và chăm lo, bảo vệ lợi ích của hội viên.

- Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Hội, mở rộng và nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được thể hiện trong Điều lệ Hội và được xác định rõ trong Kết luận số 19-KL/TW, Thông báo số 50-TB/TW của Ban bí thư và Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có một số nhiệm vụ mới và khó, đòi hỏi chúng ta phải tập trung để tập hợp trí tuệ và có cách làm phù hợp như tư vấn chính sách; tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tư vấn giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế Nhà nước; thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý …

- Thứ tư, chú trọng gắn công tác Hội với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh, củng cố tổ chức, kiện toàn cán bộ làm công tác Hội, bảo đảm kinh phí cho Hội thực hiện nhiệm vụ được giao, hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động để Hội Luật gia phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp. Tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể của tỉnh, thành phố, cùng các cơ quan Tư pháp làm tốt công tác tư vấn, phản biện và tham gia giám sát việc thực thi pháp luật; kiến nghị với các cơ quan Nhà nước những vấn đề xây dựng và thực thi pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

- Thứ năm, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt, vận dụng và phấn đấu để mỗi cấp Hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam đều có đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn với 6 chuẩn mực đạo đức của hội viên Hội Luật gia Việt Nam, phấn đấu xây dựng đội ngũ Luật gia “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, Vững vàng về chính trị tư tưởng,  Tận tụy với nghề, Vì dân, Vì công lý”.
Qua đây, tôi cũng mong lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành trong tỉnh phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện hơn nữa để Hội Luật gia tỉnh ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Với các điều kiện như vậy, cùng với sự cố gắng tích cực nỗ lực công tác của các cấp Hội ở Lai Châu, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, trong thời gian tới các đồng chí sẽ đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.
Cuối cùng, Tôi xin chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích mới. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin chân thành cảm ơn!

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Thông báo
Tin mới nhất
Bài phát biểu của lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam tại Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024
BÀI PHÁT BIỂU của đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024
Thư cảm ơn
Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu: 10 năm thành lập và phát triển
Bài phát biểu của đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập hội luật gia tỉnh lai châu và biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc hội luật gia tỉnh lần thứ ii, giai đoạn 2014-2019
Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Luật gia tỉnh (23/3/2009-23/3/2019)
Kế hoạch công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2019
Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh (khoá II) tổ chức Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) tổng kết công tác năm 2018, triển khai công tác năm 2019
Hội Luật gia cụm các tỉnh miền núi phía bắc tồng kết phong trào thi đua 2018
Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu 6 tháng cuối năm 2018
Tuyên truyền, phổ biến trong cbccvc và nhân dân về nội dung Công ước tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hội Luật gia quý II năm 2018
Một số kết quả công tác hội Luật gia quý I năm 2018
Tuyên truyền kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/04/2018) và 09 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu (23/3/2009 – 23/3/2018)
Kế hoạch Công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2018
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC HỘI LUẬT GIA NĂM 2018
Chi hội luật gia Thanh tra tỉnh với công tác tự kiểm tra giám sát 2017
Hội luật gia các cấp tỉnh Lai Châu mạnh về tổ chức, vững về tư tưởng chính trị, là chỗ dựa pháp lý tin cậy của dân
Hội luật gia huyện Tam đường với kết quả hoạt động nổi bật năm 2017

Thông tin Pháp luật với đời sống
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 101
  • Tháng hiện tại: 6464
  • Tổng lượt truy cập: 1701981