Hội Luật gia Việt Nam
Trang Thông tin điện tử tỉnh ủy Lai ChâuCổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh

Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm

Đăng lúc: Thứ hai - 17/07/2017 20:44
In ra Lưu bài viết này
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 02/KH-CHLG ngày 14/02/2017 về công tác của Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh năm 2017; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội viên; tuyên truyền, vận động chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nuớc, các chủ trương, chính sách của tỉnh Lai Châu; triển khai thu nộp hội phí và tổ chức sinh hoạt 6 tháng đầu năm 2017 theo quy định; công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng được quan tâm.
Tổng số hội viên của Chi hội tính đến nay là 13 hội viên. Hướng tới các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, trong công tác triển khai, hưởng ứng các phong trào thi đua, Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phát động với chủ đề “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý”, Hội Luật gia tỉnh với phong trào “Mỗi hội viên Luật gia là một cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật” gắn với cuộc vận động “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật”, Ngành Thanh tra Lai Châu với chủ đề “Đoàn kết, Sáng tạo, Trách nhiệm, Kỷ cương, Liêm chính, Hiệu quả”.Trong đó tập chung tuyên truyền Kế hoạch số 25/KH-HLG ngày 04/4/2017 của Hội Luật gia tỉnh về phát động phong trào thi đua Hội Luật gia các cấp trong tỉnh Lai Châu chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018). Tập trung tuyên truyền về thi đua yêu nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng tới toàn thể hội viên, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi nhằm chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2017.
Chi hội đã tổ chức được 06 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 60 người tham gia về một số điểm mới của Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Thông tư số 01/TT-TTCP ngày 06/01/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra; Chương trình hành động số 1169/CTr-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thắng lưọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII. Đồng thời, phối hợp với cơ quan duy trì tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”; tham gia ý kiến vào 12 dự thảo văn bản do các cấp đề nghị với 120 người tham gia.
Các hội viên trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao đã tham gia hướng dẫn các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017; tiến hành rà soát, tham gia ý kiến vào kế hoạch thanh tra của từng đơn vị trước khi phê duyệt để tránh chồng chéo khi tổ chức thực hiện; xây dựng chương trình kế hoạch Thanh tra tỉnh năm 2017 (09 cuộc); Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 08 cuộc (03 cuộc năm 2016 chuyển sang, 05 cuộc năm 2017), đã ban hành kết luận 05 cuộc (03 cuộc năm 2016 chuyển sang, 02 cuộc năm 2017); tổ chức tiếp 02 lượt công dân bằng 02 người; xử lý 13 đơn bằng 07 vụ việc (tố cáo 02 đơn, kiến nghị phản ánh 05 đơn), thường xuyên theo dõi công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Ban Tiếp công dân của tỉnh; giải quyết 01 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền.
Tham gia tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến học tập nghị quyết, văn kiện của Đảng; tham mưu ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Thanh tra năm 2017; đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; viết thu hoạch kết quả học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XII) của Đảng.
Từ những kết quả đạt được trong công tác Hội 6 tháng đầu năm 2017, Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm: Triển khai Kế hoạch công tác; phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Chi Hội Luật gia Thanh tra tỉnh; Tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phát động với chủ đề “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tuỵ với nghề, vì dân, vì công lý”;  Hội Luật gia tỉnh với phong trào “Mỗi hội viên Luật gia là một cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật”, gắn với cuộc vận động “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật”, Ngành Thanh tra Lai Châu với chủ đề “Đoàn kết, Sáng tạo, Trách nhiệm, Kỷ cương, Liêm chính, Hiệu quả”; Tiếp tục tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2017; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai phối hợp với cơ quan triển khai thực hiện tốt “Ngày Pháp luật”; tích cực tham gia tuyên truyền, giới thiệu các văn bản pháp luật, viết tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử Hội Luật gia tỉnh, Thanh tra tỉnh; Quan tâm làm tốt công tác tổ chức cán bộ, hội viên; tích cực tham gia các hoạt động Hội Luật gia tỉnh triển khai, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, cơ quan; Tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản của tỉnh và Trung ương; Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, thu nộp hội phí, tổng kết bình xét khen thưởng và các nhiệm vụ khác khi được Hội Luật gia tỉnh phân công.
Tác giả bài viết: Mộc An
Nguồn tin: Chi hội Luật giaThanh tra tỉnh Lai Châu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Thông báo
Tin mới nhất
Chi Hội luật gia Thanh tra tỉnh các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017
Một số kết quả hoạt động của chi Hội luật gia sở Tư Pháp 6 tháng đầu năm
Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội Luật gia 6 tháng cuối năm 2017
Chi Hội luật gia sở Văn hoá thể thao và Du lịch tuyên truyền, phổ biến giáo dục
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017
Kết quả hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm 2017
Chi Hội luật gia Toà án nhân dân tỉnh kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017
Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên hội phụ nữ
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội Luật gia quý II, năm 2017
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu một số kết quả công tác hội luật gia quý I, năm 2017
THÀNH PHỐ LAI CHÂU: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt một số Luật mới được Quốc Hội nước CHXHCNVN khóa XIII thông qua
Hội Luật gia tỉnh lai châu phát động phong trào thi đua năm 2017
Thư chúc tết Của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam
Hội Luật gia tỉnh tổng kết công tác hội luật gia năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017
Hội Luật gia thành phố Lai Châu tồng kết công tác hội luật gia năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
Thành phố Lai Châu Kết quả triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016
Hội Luật Gia thành phố Lai Châu Kết quả công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội Luật gia năm 2016, nhiệm vụ năm 2017
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu một số kết quả nổi bật quý III, năm 2016

Thông tin Pháp luật với đời sống
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 409
  • Tháng hiện tại: 12607
  • Tổng lượt truy cập: 1249294