Thứ năm, 30/05/2024, 13:33

Hội luật gia tỉnh Lai Châu: Nhìn lại 2 năm củng cố và phát triển

Thứ tư - 02/01/2013 17:11 1.519 0

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc TT trợ giúp pháp lý tỉnh trong buổi trợ giúp pháp lý cho người dân huyện Sìn Hồ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc TT trợ giúp pháp lý tỉnh trong buổi trợ giúp pháp lý cho người dân huyện Sìn Hồ.
Phát huy các truyền thống của Hội luật gia Việt Nam, 2 năm sau ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã có nhiều cố gắng trong việc củng cố và phát triển, từng bước tham gia vào nhiệm vụ chính trị địa phương.

Hai năm qua Hội Luật gia tỉnh đã kết nạp được 158 hội viên. Do đặc thù là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp nên trình độ của chuyên môn và chính trị của hội viên tương đối cao. 82,7%  Hội viên trình có độ chuyên môn Đại học, cao đẳng; 17,3% là trung cấp; 30,5% hội viên đã  qua đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 58,25% trung cấp lý luận và 9,25 sơ cấp lý luận. Đến nay, Hội Luật gia tỉnh đã thành lập được 7 Chi hội trực thuộc như: Chi hội luật gia VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Sở Tư pháp và Cục thi hành án tỉnh... và đang tiếp tục tiến hành triển khai thành lập Hội Luật gia ở tất cả các huyện, thị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc TT trợ giúp pháp lý tỉnh trong buổi trợ giúp pháp lý cho người dân huyện Sìn Hồ.

Hội Luật gia tỉnh hoạt động trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ, điều lệ, tôn chỉ mục đích của Hội luật gia Việt Nam và lồng ghép có hiệu quả các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị từng bước góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
Hội đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về hoạt động của Hội như Chỉ thị số 56/2000/CT – TW của Bộ chính trị, Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg của Thủ tướng nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên Hội Luật gia tỉnh về vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam, về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Hội Luật gia trong thời kỳ đổi mới.
 
 Công tác tuyên truyền và giáo dục cho người dân được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như thông qua các hội nghị, tập huấn, các cơ quan thông tin đại chúng, các đợt tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, thôn, bản. Đã tư vấn trực tiếp cho nhân dân một số địa phương, cơ sở về các lĩnh vực pháp luật như: Luật giao thông đường bộ, Luật khiếu nại tố cáo, Luật đất đai, pháp luật hình sự, dân sự, Hôn nhân – gia đình,...Kết quả, đã mở 18 hội nghị tập huấn và phổ biến kiến thức pháp luật cho 810 lượt là bí thư chi đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ, Chủ tịch hội đồng nhân dân, trưởng các thôn bản; tại tỉnh là 135 hội viên là lãnh đạo tại UBND và các Ban, ngành tỉnh.  
 
Hội Luật gia đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, trường Chính trị tỉnh tập huấn kỹ năng hoà giải và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 110 cán bộ chuyên trách Mặt trận, Trưởng, phó ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát của cộng đồng 98 xã, phường, thị trấn.
 
 Tư vấn pháp luật cho trên 15.000 lượt người và trợ giúp pháp luật lưu động được 15 cuộc tại các xã, thôn, bản khó khăn, vùng nhiều dân tộc thiểu số sinh sống hoặc có nhiều tụ điểm, tệ nạn phức tạp. Trong đó đã trợ giúp pháp lý được 628 vụ việc liên quan đến các việc hành chính, chế độ chính sách, đất đai.
 
Các Chi hội cũng đã tích cực tham gia tư vấn, trợ giúp pháp lý. Tham gia bào chữa 324 vụ việc cho 344 đối tượng nghèo và gia đình chính sách. Tư vấn phát luật 151 vụ việc liên quan đến công tác thi hành án tại cơ sở. Qua hoạt động xét xử lưu động của ngành toà án, các hội viên là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho hàng trăm lượt người dân trong toàn tỉnh Lai Châu. Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội đã chủ động cử báo cáo viên tham hội nghị tập huấn cho báo cáo viên pháp luật 3 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên do Trung tâm trợ giúp pháp lý Trung ương Hội Luật gia tổ chức.
 
Hội Luật gia đã tham mưu cho Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 47 – CT/TU ngày 4/6/2010 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 47 của Tỉnh uỷ.
 
Hội Luật gia tỉnh thường xuyên tổ chức nghiên cứu, đóng góp vào dự án luật của Hội Luật gia Việt Nam, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiều dự thảo Luật, Bộ luật như: Luật tố tụng hình sự, Luật thuế nhà đất, Luật nuôi con nuôi, Pháp lệnh kiểm sát viên. Đặc biệt, Hội tham gia ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội các cấp, tham gia vào các văn bản pháp quy của ngành dọc cấp trên và của địa phương.
 
Hội đã chủ động vận động các Chi hội, hội viên hưởng ứng, thực hiện tốt các cuộc vận động theo chủ trương của Tỉnh uỷ, UBND và Uỷ ban MTTQ tỉnh phát động như: Tham gia tích cực vào các cuộc ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, quỹ vì trẻ em...  
 
Ông Nguyễn Cảnh Phương - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết: “Hội Luật gia tỉnh đạt được những kết quả trên là nhờ có sự chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời, liên tục của Trung ương Hội, sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ. Ngoài ra còn có sự nhiệt tình hưởng ứng của các hội viên trong việc tự nguyện ra nhập và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, tinh thần đoàn kết của các đồng chí trong BCH Tỉnh hội đã chủ động khắc phục khó khăn, kết hợp hài hòa, thỏa đáng giữa nhiệm vụ chuyên môn với nhiệm vụ công tác Hội”.
 
Bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được,  thì Hội luật gia tỉnh Lai Châu còn nhiều trở ngại. Đa số Ban thường trực, Ban thường vụ, ban chấp hành hội viên của Hội luật gia đều hoạt động kiêm nhiệm. Văn phòng Tỉnh hội đang được kiện toàn, kinh phí hoạt động còn hạn chế chưa đáp ứng được trang thiết bị phương tiện làm việc và duy trì. Việc triển khai các hoạt động của Hội gặp không ít khó khăn vì trình độ dân trí chưa cao, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn thấp kém.
   
Theo ông Nguyễn Cảnh Phương, nhiệm vụ trong thời gian tới Hội Luật gia tỉnh cần tập trung chỉ đạo là tiếp tục phát triển hội viên luật gia trong các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện, thị phấn đấu đến cuối năm 2011 kết nạp thêm ít nhất là 100 hội viên, hướng dẫn thành lập thêm ít nhất 3 Chi hội trực thuộc khối cơ quan tỉnh, hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Hội. Tham gia xây dựng pháp luật, tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân. Tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội và đặc biệt tham gia thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của Hội. Mở thêm nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho các hội viên mới./.
 

Tác giả: Thu Hoài

Nguồn tin: vpubnd.laichau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1564 | lượt tải:296

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1326 | lượt tải:356

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1351 | lượt tải:321

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1695 | lượt tải:499

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 1944 | lượt tải:557
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 5,805
  • Tổng lượt truy cập: 11,377,725
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down