Thứ năm, 30/05/2024, 14:09

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2009 – 2014

Thứ năm - 05/09/2013 15:50 1.614 0

Đ/c Nguyễn Cảnh Phương – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh thông qua Chương trình hành động của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khóa I, nhiệm kỳ 2009 - 2014

Đ/c Nguyễn Cảnh Phương – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh thông qua Chương trình hành động của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khóa I, nhiệm kỳ 2009 - 2014
Năm 2013 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khóa I nhiệm kỳ 2009 – 2014. Bốn năm là cả một quá trình hình thành và phát triển với những bước phát triển vượt bậc cả về chất lượng và số lượng. đến nay Hội Luật gia tỉnh đã phát triển 1.320 hội viên ở 8/8 huyện, thị xã.
Trong đó 7 huyện, thị đã có Quyết định thành lập xã Hội Luật gia của Uỷ ban nhân dân tỉnh và 6 huyện, thị xã  đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất; thành lập 10 Chi hội trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 10 Chi hội trực thuộc phòng, ban, đoàn thể huyện, thị xã; 15 Chi hội Luật gia xã, phường thị trấn và 15 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia ở các xã, phường, thị trấn; thành lập 02 trung tâm tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý. Những năm qua, các cấp Hội Luật gia tỉnh đã phấn đấu khắc phục những khó khăn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ công tác Hội theo Điều lệ và đã đạt được những thành quả đã được các cấp lãnh đạo tỉnh và Trung ương Hội Luật gia ghi nhận. Trong tình hình hiện nay Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã và đang từng bước khẳng định được vị trí, vai trò tổ chức của mình trong hệ thống chính trị và đạt được một số kết quả trên các mặt như sau:

Để việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động có hiệu quả và chất lượng Ban Thường vụ Hội đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 47- CT/TU, ngày 04/06/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn số 350 - CV/ TU ngày 22/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia. Tham mưu cho UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 551/CV-UBND ngày 18/5/2011 về thực hiện Chỉ thị 47 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hội Luật gia tỉnh luôn chủ động học tập, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các văn bản của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho các cấp hội và hội viên luật gia. đặc biệt là tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay ”. Đẩy mạnh phong trào thi đua đến các cấp hội và hội viên luật gia với chủ đề “ Mỗi luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật ” gắn với việc tiếp tục thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của các luật gia.

Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí, cán bộ chuyên trách, song nhìn chung các cấp hội từ tỉnh đến chi hội cơ sở vẫn duy trì được chế độ sinh hoạt Ban chấp hành, Ban Thường vụ và cơ quan thường trực theo quy định của Điều lệ Hội. Công tác phát triển hội viên và tổ chức Hội được quan tâm chỉ đạo và thực hiện vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trong cả nhiệm kỳ .

Công tác tham gia xây dựng pháp luật luôn được các cấp Hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, các cấp hội và hội viên đã tham gia đóng góp ý kiến vào 72 dự án sửa đổi, bổ sung, xây dựng luật mới do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ngành tỉnh yêu cầu như: Hiến pháp năm 1992, Bộ Luật Lao động, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật điện lực…; Tham gia góp ý vào 60 văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành và địa phương; Tham gia kiểm tra 187 văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06/2001/TTg ngày 09/4/2001 của Thủ tưởng Chính phủ về thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam. Xây dựng báo cáo tổng kết 11 năm triển khai thực hiện Bộ Luật hình sự của của hệ thống Hội. Xây dựng báo cáo tổng kết 7 năm triển khai thi hành Bộ Luật Dân sự của hệ thống Hội…

Với phương châm “ Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật ” và phong trào thi đua đến các cấp hội và hội viên luật gia với chủ đề “Mỗi luật gia là một công tác viên tuyên truyền pháp luật”. Trong ba năm qua Thường trực Tỉnh Hội đã chỉ đạo các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Tiến hành lồng ghép có hiệu quả giữa hoạt động công tác hội với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan đơn vị với nhiều hình thức phong phú và đa dạng đạt được những kết quả bước đầu góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên và nhân dân. Các cấp hội đã tuyên truyền pháp luật cho các tầng lớp nhân dân là 1.108 đợt với trên 142.823 lượt người; Xây dựng được 7 mô hình điểm về công tác Hội Luật gia ở các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; Phối hợp với công an tỉnh Lai Châu mở được 6 hội thảo “Nâng cao vai trò của câu lạc bộ công viên luật gia trong phong trào phòng, chống tội phạm ma túy”. Cùng với các hoạt động trên, trong những năm qua cán bộ, hội viên Hội Luật gia, các cộng tác viên đã tích cực tham gia viết tin, bài giúp duy trì đều đặn xuất bản cuốn thông tin “Pháp luật với đời sống” ngày càng phong phú cả về nội dung và chất lượng; in hàng nghìn trang tài liệu phục vụ tập huấn và tuyên truyền.
 
Các cấp hội luật gia trong toàn tỉnh đã tiến hành lồng ghép có hiệu quả giữa hoạt động tư vấn pháp luật với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan đơn vị. Kết quả đã tư vấn pháp luật miến phí cho 79.445 người với 2.626 vụ việc. Công tác trợ giúp pháp lý được 6.683 vụ việc cho 6.683 người liên quan đến hành chính, đất đai, hôn nhân và gia đình, dân sự, hình sự….

Ban Thường trực Hội Luật gia tỉnh và các cấp hội luật gia trong toàn tỉnh đã tổ chức tập huấn và tuyên truyền bồi dưỡng kiến thức pháp luật  là 82 lớp với 3.137 người.

Các cấp hội luật gia tham gia tiếp dân và phối hợp giải quyết được 429 cuộc với 517 lượt công dân; hòa giải được 358 vụ với 358 người.
Với những kết quả trên Hội Luật gia tỉnh sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội mà Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh khóa I nhiệm kỳ 2009-2014 đã đề ra.

Tác giả: Thanh Vân

Nguồn tin: hoilhoiluatgiavn.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1564 | lượt tải:296

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1326 | lượt tải:356

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1351 | lượt tải:321

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1695 | lượt tải:499

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 1945 | lượt tải:557
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 6,016
  • Tổng lượt truy cập: 11,377,936
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down