Hội Luật gia tỉnh Lai Châu

https://hoiluatgia.laichau.gov.vn


Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hội Luật Gia 6 tháng cuối năm 2014

Để tiếp tục thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác Hội Luật gia năm 2014. Trong 6 tháng cuối năm 2014 các cấp Hội Luật gia trong tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC HỘI LUẬT GIA

6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

                             

Để tiếp tục thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác Hội Luật gia năm 2014. Trong 6 tháng cuối năm 2014 các cấp Hội Luật gia trong tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên luật gia các cấp trong tỉnh gắn với việc tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

3. Tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển hội viên luật gia ở các cấp và tiếp tục thành lập và củng cố kiện toàn các Chi hội Luật gia trong tỉnh. Tiếp tục xây dựng các mô hình điểm về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia.

4. Tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo Đại hội Hội Luật gia các cấp trong tỉnh và tổ chức Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

5. Tích cực tham gia đóng góp các ý kiến vào các dự thảo sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các dự án luật và các văn bản Quy phạm pháp luật của địa phương.

6. Tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh gắn với phong trào thi đua của Hội Luật gia tỉnh phát động “Mỗi hội viên luật gia là một tuyên truyền viên pháp luật”, thực hiện tốt “Ngày pháp luật” và thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2013 - 2016”.

7. Tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các tổ chức, cá nhân và thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2013 - 2016”.

8. Tích cực tham gia phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại và hoạt động hoà giải ở cơ sở.

9. Tham gia cải cách tư pháp; cải cách hành chính; phòng chống tội phạm.

10. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các hoạt động xã hội.

11. Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Luật gia cho Hội Luật gia những nơi mới thành lập.

12. Làm tốt công tác tông kết phong trào thi đua và công tác Hội Luật gia năm 2014./.

Tác giả bài viết: Thanh Vân

Nguồn tin: Hội Luật gia tỉnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down