Hội Luật gia tỉnh Lai Châu

https://hoiluatgia.laichau.gov.vn


Hội Luật gia các cấp tỉnh lai châu tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức hội

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu với tính chất đặc thù là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức thống nhất, tự nguyện của các luật gia, là thành viên của Mặt trận tổ Quốc tỉnh, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chịu sự quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.
Vì vậy công tác phát triển hội viên và thành lập công các tổ chức Hội Luật gia các cấp là nhiệm vụ quan trọng. Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 các cấp Hội Luật gia đã tích cực tuyên truyền, vận động kết nạp hội viên dựa trên điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, giúp hội viên hiểu rõ về tổ chức, mục đích nhiệm vụ của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu, đặc biệt là quyền lợi của hội viên luật gia khi tham gia Hội như: được cấp thẻ hội viên; được ứng cử, đề cử và bầu cử người vào cơ quan lãnh đạo của các cấp Hội; thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Hội trong các Hội nghị do Hội luật gia các cấp tổ chức; giám sát các hoạt động của Hội; được cung cấp những thông tin về pháp luật, nâng cao kiến thức về pháp luật và nghề nghiệp; yêu cầu Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hội viên; khiếu nại quyết định của lãnh đạo Hội; tố cáo các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích của hội viên và tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội. Được chuyển sinh hoạt chi hội luật gia do có sự chuyển đơn vị công tác hoặc nơi cư trú. Với những  quyền lợi đó trong năm 2017 các cấp Hội đã  thành lập thêm được 02 Chi hội Luật gia ở các ban, ngành, đoàn thể các huyện, thành phố nâng tổng số Chi hội cấp huyện, thành phố lên 48 chi hội ; thành lập thêm 17 chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn nâng tổng số Chi hội Luật gia cấp xã, phường, thị trấn lên 63 Chi hội và kết nạp thêm được 300 hội viên đến nay  số hội viên toàn tỉnh là 2.910 hội viên. Trong năm Hội Luật gia tỉnh đã  tiếp tục hướng dẫn công tác cấp thẻ mới cho hội viên được 247 thẻ hội viên.

Với việc phát triển tổ chức Hội Luật gia các cấp và lực lượng hội viên đông có sự am hiểu về pháp luật, các  cấp Hội Luật gia tỉnh Lai Châu có nhiều thuận lợi trong việc nắm bắt kịp thời sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, của Hội Luật gia Việt Nam và thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2014-2019, lấy xây dựng củng cố tổ chức Hội để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, với lực lượng hội viên đông đảo phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên các mặt công tác như: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Bạc Thu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down