Hội Luật gia tỉnh Lai Châu

https://hoiluatgia.laichau.gov.vn


MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC HỘI LUẬT GIA NĂM 2018

Để có cơ sở cho việc xây dựng chương trình công tác Hội Luật gia năm 2018 cho Hội Luật gia các cấp trong tỉnh. Ban Thường trực Hội Luật gia tinh đã dự kiếm một số nhiệm sụ công tác Hội Luật gia 2018 như sau:
1. Hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ Hội Luật gia các cấp trong tỉnh.

2. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo việc phát triển hội viên luật gia và thành lập các chi hội luật gia trực thuộc các huyện và thành lập các chi hội luật gia xã (noi chưa thành lập).

3. Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Ban chấp hành hội luật gia các huyện, thành phố; các chị hội luật gia trực thuộc các huyện, thành phố; các chi hội luật gia xã, phường, thị trấn.

4. Xây dựng mô hình điểm công tác Hội Luật gia ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa của 3 huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ (Những xã chưa thành lập Chi hội Luật gia).

5. Tổ chức các Hội nghị tham gia lấy ý kiến vào các dự thảo luật.

6. Phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân các thôn bản tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa của 3 huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ.

7. Phối hợp với trại tạm giam Công an tỉnh trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho người sắp chấp hành xong án phạt tù.

8. Phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện, thành phố  mở hội nghị phổ biến pháp luật và kỹ năng sống cho những người đang tái hòa nhập cộng đồng và người bị tạm giam, tạm giữ.

9. Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đang cai nghiện tại Trung tâm 05 – 06 của tỉnh.

10. Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

11. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng cuốn thông tin Pháp luật với đời sống.

12. Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu.

13. Tiếp tục phát động và thực hiện phong trào thi đua “Mỗi hội viên luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật”gắn với cuộc vận động “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật”; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa (XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt Hội Luật gia các cấp.

14. Tổ chức Hội nghị giao ban cụm thi đua Hội Luật gia tỉnh Miền núi phía Bắc tại tỉnh Lai Châu.
    
15. Công tác Thi đua, khen thưởng thường xuyên cho các Chi hội, hội viên Hội Luật gia cơ sở.

Tác giả: Nguyễn Cảnh Phương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down