Hội Luật gia tỉnh Lai Châu

https://hoiluatgia.laichau.gov.vn


Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016

Để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác Hội Luật gia quý II các cấp Hội Luật gia trong tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tích cực tuyên truyền và tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
2. Tiếp tục tuyên truyền học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI).
 
3. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho hộ viên luật gia và nhân dân các Luật mới được sửa đổi ban hành như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Chính quyền địa phương; Luật trưng cầu ý dân; Luật Bảo vệ người tiêu dùng; Bộ Luật Hình sự; Bộ Luật Tố tụng hình sự; Bộ luật Dân sự; Bộ Luật Tố tụng dân sự; Luật đất đai ... Biên tập và phát hành cuốn thông tin “Pháp luật với đời sống” số 02 năm 2016. Duy trì và nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của Hội Luật gia tỉnh.
 
4. Phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp tục phát triển hội viên luật gia và tổ chức Hội Luật gia các cấp; coi trọng việc tuyên truyền, thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; mở rộng phạm vi hoạt động của Hội Luật gia các cấp hướng về cơ sở.
 
5. Đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng pháp luật; Trợ giúp pháp lý; tham gia hoà giải cơ sở; tham gia cải cách hành chính, cải cách tư pháp; thực hiện các đề án, dự án phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân theo kế hoạch.
 
6. Tích cực tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền cùng cấp về công tác lãnh đạo, quản lý Hội Luật gia của cấp mình và cấp dưới.
 
7. Huy động các nguồn lực để đảm bảo các hoạt động của các cấp Hội có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý thu, chi hội phí của các cấp hội.
 
8. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức, hoạt động của các cấp Hội theo quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; Nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Hội.
 
9. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Hội Luật gia có trách nhiệm thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động phối hợp của Hội Luật gia với các cơ quan, tổ chức và của hội viên có hiệu quả. Định kỳ thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm thông tin báo cáo về tổ chức và hoạt động của các cấp Hội Luật gia theo định kỳ.      
                                                                            

 

Nguồn tin: BAN THƯỜNG VỤ HỘI LUẬT GIA TỈNH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down