Hội Luật gia tỉnh Lai Châu

https://hoiluatgia.laichau.gov.vn


Chi hội luật gia phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Chi hội Luật gia Giáo dục và Đào tạo được thành lập theo quyết định số: 34/QĐ-HLG, ngày 05/6/2014 của Hội Luật gia thành phố Lai Châu với 13 hội viên. Từ khi thành lập Chi hội Luật gia Giáo dục và Đào tạo luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội Luật gia thành phố, Thành uỷ- HĐND-UBND.
Đại hội Công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục thành phố Lai Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.
Chi hội luật gia Giáo dục và Đào tạo luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là quan trọng nên ngay từ đầu năm 2017 Chi hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi hội. Trong năm  Chi hội Luật gia Giáo dục và Đào tạo đã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trong đơn vị đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của hội viên. Tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nội dung: Hiến pháp năm 2013; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật hoà giải cơ sở; Luật đất đai; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật phòng, chống ma túy; Luật Giao thông đường bộ; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP; Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu; nội dung cơ bản của Công ước quốc tế; Nghị quyết số 01/NQ-ThU ngày 13/10/2015 của Thành uỷ Lai Châu về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020;…Hình thức tuyên truyền được tổ chức lồng ghép tại các cuộc họp, thông qua sinh hoạt “Ngày pháp luật” nên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Chi hội được diễn ra thường xuyên. Góp phần giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

Tác giả: Tiến Hưng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down