Hội Luật gia tỉnh Lai Châu

https://hoiluatgia.laichau.gov.vn


Huyện ủy Than uyên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Ủy đảng đối với công tác hội Luật gia trên địa bàn huyện

Để tiếp tục thực hiện chỉ thị 47 - CT/TW ngày 04/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy đảng đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Hội Luật gia huyện Than Uyên đã tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy huyện Than Uyên ban hành Công văn số 283-CV/HU, ngày 09/8/2021 của Huyện ủy Than Uyên về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn huyện Than Uyên. Để Hội Luật gia huyện thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhằm tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền tại địa phương vững mạnh; Nội dung Công văn của Ban Thường vụ huyện ủy huyện Than Uyên nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau:
Các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện Kết luận số 19 –KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về tổng kết Chỉ thị số 56 - CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị ( khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp nhằm hỗ trợ phát huy vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới.

Các Chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thành lập các Chi Hội Luật gia ở các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các xã chưa có chi Hội Luật gia ; kiện toàn nhân sự đang khuyết của các chi Hội trực thuộc; Chỉ đạo vận động phát triển Hội viên Hội Luật gia theo Công văn số 108/HLG ngày 18/7/2021 và kế hoạch số 97/KH-HLG ngày 21/7/2021 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu.

Ủy Ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo cho các cấp Hội luật gia huyện, đến cơ sở hoạt động thực sự có chất lượng, hiệu quả.

Hội Luật gia tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi Hội cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động xây dưng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra.

Đây là văn bản quan trọng trong công tác lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn huyện Than Uyên. Nhằm đẩy mạnh việc phát triển hội viên, tổ chức Hội Luật gia và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn huyện.

Tác giả: Thanh Vân – HLG tỉnh Lai Châu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down