Thứ ba, 28/09/2021, 17:20

Tin từ Hội luật gia Lai Châu

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam

 •   07/09/2021 04:34:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18-8-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu đã ra Thông báo số 195-TB/TU ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Tỉnh uỷ về việc thành lập Ban Vận động thành lập Hội Luật gia Tỉnh Lai Châu; Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ra Quyết định số 290/QĐ -UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 về việc thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu và Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Hội Luật gia tỉnh Lai Châu.
Kết quả 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 47-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về “ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Ủy đảng đối với công tác hội Luật gia trên địa bàn tỉnh lai châu”

Kết quả 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 47-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về “ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Ủy đảng đối với công tác hội Luật gia trên địa bàn tỉnh lai châu”

 •   06/09/2021 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Năm 2020, Tỉnh uỷ Lai Châu đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy đảng đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu, kết quả cụ thể như sau:
Phổ biến, tứ vấn Luật đất đai tại  xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác phổ biến, tư vấn luật đất đai

 •   01/09/2021 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 27/8/2021 đến ngày 30/8/2021 Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội Luật gia huyện Sìn Hồ, Chi hội Luật gia các xã Căn Co, Noong Hẻo, Nậm Tăm, Pa Khóa tổ chức 04 cuộc phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai tại 04 xã cho 215 người dân.

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Hội Luật Gia tỉnh lai châu

 •   16/08/2021 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 trong 6 tháng đầu năm Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu kiện toàn công tác tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu kiện toàn công tác tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

 •   16/08/2021 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 –2024 đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí, 7 đồng chí trong Ban Thường vụ và 3 đại biểu đi dự Đại hội Hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024.
12nam

Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý sau 12 năm thành lập

 •   20/04/2021 04:39:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Hội luật gia tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 290/ QĐ- UBND ngày 23/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Sau 12 năm thành lập trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn nhưng công tác phổ biến, giáo dục tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp luật đã đạt được những kết qua:
Cán bộ, đảng viên chi bộ hội Luật gia tỉnh tiếp tục đưa chỉ thị số 05-CT/TW vào cuộc sống

Cán bộ, đảng viên chi bộ hội Luật gia tỉnh tiếp tục đưa chỉ thị số 05-CT/TW vào cuộc sống

 •   20/04/2021 04:04:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Với tinh thần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, trong tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chi bộ Hội Luật gia tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và đạt được những kết quả khá toàn diện.
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân trong lĩnh vực đất đai

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân trong lĩnh vực đất đai

 •   05/04/2021 03:39:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Dự án tư vấn, hỗ trợ pháp luật miễn phí cho người dân trong lĩnh vực đất đai do Trung ương Hội Luật gia triển khai tại tỉnh Lai Châu.
Một số kết quả hoạt động nổi bật quý I năm 2021 của hội Luật gia tỉnh Lai Châu

Một số kết quả hoạt động nổi bật quý I năm 2021 của hội Luật gia tỉnh Lai Châu

 •   01/04/2021 04:34:00 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 trong trong quý 1 Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:
kqqIphobien

Chi hội Luật gia văn phòng hội Luật gia tỉnh tham gia phổ biến, tuyên truyền, tư vấn pháp luật

 •   01/04/2021 04:18:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Trong quý I Chi hội Luật gia phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật tái hòa nhập cộng đồng Hội Luật gia Việt Nam, cơ quan thi hành án hình sự tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự các huyện, thành phố và Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia các huyện, thành phố tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng 7 đợt cho 207 người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân tại nhà tạm giữ công an huyện Tân Uyên, Than Uyên, Sìn Hồ, thành phố và trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu.
Kết quả hoạt động quý I của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý năm 2021

Kết quả hoạt động quý I của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý năm 2021

 •   01/04/2021 04:13:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Luật gia Việt Nam và tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ công an.
Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động trong quý I, năm 2021

Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động trong quý I, năm 2021

 •   01/04/2021 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Trong quý 1, năm 2021 Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp và trực tiếp tổ chức được 876 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động cho 46.592 lượt người. Điển hình là Hội Luật gia tỉnh Lai Châu được 12 cuộc với 600 lượt người; Hội Luật gia Tân Uyên được 72 buổi với 2.647 lượt người; hội Luật gia huyện Sìn Hồ được 185 cuộc với trên 4.625 lượt người; Hội Luật gia huyện Nậm Nhùn 2 cuộc với 87 lượt người. Hội Luật gia huyện Phong Thổ 125 cuộc với 7.762 lượt người ... Hội Luật gia huyện Tân Uyên đã phối hợp Đài truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 32 chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với 240 giờ trên sóng truyền hình, 156 giờ trên đài phát thanh huyện.
Phổ biến pháp luật, kỹ năng sống, trợ giúp pháp lý cho người đang tái hòa nhập cộng đồng

Phổ biến pháp luật, kỹ năng sống, trợ giúp pháp lý cho người đang tái hòa nhập cộng đồng

 •   11/03/2021 04:07:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ" giai đoạn 2018-2021.
Chi bộ Hội luật gia tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban chấp hành Đảng ủy khối

Chi bộ Hội luật gia tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban chấp hành Đảng ủy khối

 •   26/02/2021 03:57:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/02/2021, Chi bộ Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc chi bộ, cơ quan.
Đồng chí Nguyễn Cảnh Phương - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh thông qua báo cáo công tác Hội Luật gia năm 2020, triển khai công tác Hội Luật gia năm 2021

Hội nghị triển khai công tác hội Luật gia năm 2021

 •   11/01/2021 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/1/ 2021 Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa III mở rộng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội Luật gia năm 2021.
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hội luật gia năm 2021 và giải pháp thực hiện

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hội luật gia năm 2021 và giải pháp thực hiện

 •   28/12/2020 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá III, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Nghị quyết số 03/NQ-BCH-HLG ngày 08/01/2021 của Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Lai Châu kỳ họp thứ 3 khóa III;
Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Lai Châu xác định một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2021 và giải pháp thực hiện như sau:
Quang cảnh Hội nghị

Khối Các tổ chức hội đặc thù tổng kết phong trào thi đua – khen thưởng năm 2020

 •   21/12/2020 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/12/ 2020 do Hội Luật gia tỉnh làm Khối trưởng, đã tổ chức Hội đặc thù tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hạnh - Phó Trưởng ban thi đua – Khen thưởng tỉnh, đồng chí Lê Thị Thu Hà – chuyên viên theo dõi Khối; Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Hội thuộc Khối các tổ chức Hội đặc thù.

Chi bộ hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

 •   16/12/2020 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/12/2020, tại phòng họp Văn phòng Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Chi bộ và cơ quan Hội Luật gia tỉnh.

Hội luật gia các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hội viên luật gia

 •   25/11/2020 02:09:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020. Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Hội luật gia các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hội viên luật gia thông qua các lớp tấp huấn, hội nghị bồi dưỡng, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội nghị xây dựng mô hình điểm tại các huyện, thành phố.

Các tin khác

Bầu cử QH, HĐND 2021

0000

Hướng dẫn soạn thảo văn bản của Hội Luật gia

Thời gian đăng: 07/09/2021

lượt xem: 19 | lượt tải:20

03/KH-HLG

Kế hoạch Công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2020

Thời gian đăng: 03/02/2020

lượt xem: 359 | lượt tải:183

37/CV-HLG

V/v tuyên truyền, phổ biến trong cbccvc và nhân dân về nội dung Công ước tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Thời gian đăng: 10/10/2019

lượt xem: 631 | lượt tải:214

23/KH-HLG

Tổ chức Hội nghị xây dựng mô hình điểm công tác Hội Luật gia tại các xã năm 2018

Thời gian đăng: 10/10/2019

lượt xem: 445 | lượt tải:74

23/KH-HLG

Tổ chức Hội nghị xây dựng mô hình điểm công tác Hội Luật gia tại các xã năm 2018

Thời gian đăng: 10/10/2019

lượt xem: 299 | lượt tải:1
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 45
 • Hôm nay: 333
 • Tổng lượt truy cập: 6,530,342
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down