Chủ nhật, 11/06/2023, 07:40

Tin từ Hội luật gia Lai Châu

Công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phạm nhân và người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hoà nhập cộng đồng tại Lai Châu năm 2022

Công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phạm nhân và người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hoà nhập cộng đồng tại Lai Châu năm 2022

 •   24/11/2022 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt đối với người đang chấp hành án phạt tù và người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương

 •   31/10/2022 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 571
 •   Phản hồi: 0
Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

 •   27/10/2022 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 521
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Hội Luật gia tỉnh đã phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh tới Hội luật gia các cấp trong tỉnh để triển khai, phát động đến toàn thể hội viên nghiêm túc thực hiện.
Các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù

Các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù

 •   20/10/2022 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Nghị định này áp dụng đối với phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các cơ sở giam giữ phạm nhân (gọi chung là phạm nhân); người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng (gọi chung là người chấp hành xong hình phạt tù) là người Việt Nam, người nước ngoài và người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghịị

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu dự hội nghị tại hội Luật gia Việt Nam

 •   14/10/2022 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/10/2022 Đ/c Tô Thị Hồng Lê – Phó Chủ tịch Thường trực dự Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và sơ kết giữa nhiệm kỳ (2019 – 2022), khóa XIII
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2022 của Hội Luật các cấp trong tỉnh

Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2022 của Hội Luật các cấp trong tỉnh

 •   16/09/2022 11:27:00 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ HLG tỉnh đã bám sát các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai nhiệm vụ đến HLG các cấp trong tỉnh. HLG các cấp trong tỉnh luôn tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động như: xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể; tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiếp tục đẩy mạnh.
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

 •   16/09/2022 10:33:00 AM
 •   Đã xem: 1184
 •   Phản hồi: 0
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Qua 10 năm triển khai thi hành Luật PBGDPL Hội Luật gia tỉnh Lai châu đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể:
Hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2022 của Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu

Hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2022 của Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu

 •   05/09/2022 09:15:00 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ

 •   05/08/2022 01:29:00 PM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Hội Luật gia tỉnh đã phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh tới Hội luật gia các cấp trong tỉnh để triển khai, phát động đến toàn thể hội viên nghiêm túc thực hiện.
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đạt được kết quả cụ thể như sau:
Toàn văn Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Toàn văn Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

 •   15/07/2022 03:57:03 PM
 •   Đã xem: 1768
 •   Phản hồi: 0
Dưới đây là toàn văn Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
Quang cảnh buổi hội thảo

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu trong giai đoạn mới

 •   24/06/2022 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0
Hội Luật gia là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp có tính đặc thù,chịu sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; với chức năng, nhiệm vụ tập hợp những người đã và đang làm công tác pháp luật ở các cơ quan, tổ chức, các lĩnh vực pháp luật để thực hiện tôn chỉ, mục đích và hoạt động theo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.
Đ/c Tô Thị Hồng Lê - Phó chủ tịch TT Hội Luật gia tỉnh Lai Châu – Tư vấn viên phổ biến, tư vấn pháp luật về lĩnh vực đất đai

Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai cho người dân tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên

 •   26/05/2022 07:48:00 AM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/5/2022, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai cho 50 đại biểu đại diện các hộ gia đình của xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Đ/c Đồng Minh Thắng - Chủ tịch Hội Luật gia huyện Sìn Hồ phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực đất đai

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu phổ biến, tư vấn pháp luật lưu động cho người dân xã Sà Dề Phìn – huyện Sìn Hồ

 •   17/05/2022 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/05/2022 Hội Luật gia tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội Luật gia huyện Sìn Hồ tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 50 người dân trên địa bàn xã Sà Dề Phìn - huyện Sìn Hồ.
Đ/c Tô Thị Hồng Lê - Phó chủ tịch TT Hội Luật gia tỉnh Lai Châu phổ biến, tư vấn pháp luật về lĩnh vực đất đai

Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai cho người dân tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên

 •   07/05/2022 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 446
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện dự án “ nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai” năm 2022 do tổ chức Bánh mỳ thế giới (BFTWW) tài trợ. Ngày 06/5/2022, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực đất đai cho 50 đại biểu đại diện các hộ gia đình của xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên.
Đồng chí Tô Thị Hồng Lê - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác và bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại huyện Mường Tè

 •   20/04/2022 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-HLG ngày 19/4/2022 kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác và bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2022 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Hội Luật gia huyện Mường Tè phối hợp với Hội luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2022 cho các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Hội luật gia cấp huyện, Ủy viên Ban chấp hành chi hội Luật gia các cơ quan và các xã trên địa bàn huyện Mường Tè.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh tham dự hội nghị phổ biến luật đầu tư, luật doanh nghiệp và các văn bản qppl có liên quan

 •   26/03/2022 10:33:00 AM
 •   Đã xem: 440
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 26/3/2022, đ/c Tô Thị Hồng Lê – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phổ biến Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn quy phạm pháp luật có liên quan bằng hình thức trực tuyến tại tại điểm cầu Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia chính sách pháp luật

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia chính sách pháp luật

 •   10/03/2022 12:55:00 PM
 •   Đã xem: 682
 •   Phản hồi: 0
Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giám sát xã hội, phản biện xã hội, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm và phối hợp, đề nghị tham gia giám sát xã hội, phản biện xã hội theo đúng chức năng nhiệm vụ. Thông qua đó theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; mang tính xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những sai phạm, khuyết điểm, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật.
Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 của hội Luật gia các cấp trong tỉnh

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 của hội Luật gia các cấp trong tỉnh

 •   01/03/2022 01:02:00 PM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thực tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, công tác này phải mang tính thường xuyên, liên tục đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phối hợp của tất cả các cấp, các ngành. Nhận thức được điều đó, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu năm để các cấp hội trong tỉnh chủ động, tích cực thực hiện.
Kết quả thực hiện dự án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù...

Kết quả thực hiện dự án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù...

 •   15/02/2022 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 504
 •   Phản hồi: 0
Kết quả thực hiện dự án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ" giai đoạn 2018-2021 - Do tổ chức Bánh mỳ thế giới (BfdW/Đức) tài trợ.

Các tin khác

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 613 | lượt tải:154

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 659 | lượt tải:182

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 679 | lượt tải:157

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 828 | lượt tải:329

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 858 | lượt tải:314
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 20
 • Hôm nay: 787
 • Tổng lượt truy cập: 9,826,438
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down