Thứ năm, 30/11/2023, 23:54

Tin từ Hội luật gia Lai Châu

Đồng chí Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh dự hội gặp mặt những người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng tại huyện Than Uyên

Đồng chí Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh dự hội gặp mặt những người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng tại huyện Than Uyên

 •   27/09/2023 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/9/2023 Đ/c Tô Thị Hồng Lê – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh dự Hội nghị gặp mặt những người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng tại huyện Than Uyên.
Hội Luật gia tỉnh Lai châu tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

Hội Luật gia tỉnh Lai châu tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

 •   25/08/2023 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Trong 10 năm qua Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu đã triển khai, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 18/11/2014 hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp ban hành. Các văn bản này là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên và công tác hòa giải ở cơ sở.
Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người chấp hành án phạt tù

 •   22/08/2023 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/8/2023, Trại tạm giam Công an tỉnh phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức tuyên truyền phổ, biến giáo dục pháp luật cho người chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh.
Hội Luật gia tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ và Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chi hội trưởng, Trung tâm pháp luật cộng đồng cấp xã thuộc Hội Luật gia huyện Nậm Nhùn

Hội Luật gia tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ và Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chi hội trưởng, Trung tâm pháp luật cộng đồng cấp xã thuộc Hội Luật gia huyện Nậm Nhùn

 •   15/08/2023 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-HLG, ngày 01/02/2023 về tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc Hội Luật gia các huyện, thành phố năm 2023; Kế hoạch số 12/KH-HLG, ngày 01/02/2023 về Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các chi hội trưởng, Trung tâm pháp luật cộng đồng cấp xã thuộc Hội Luật gia các huyện, thành phố năm 2023.
Kết quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2023

Kết quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2023

 •   06/07/2023 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Ngay từ đầu năm 2023, Thường trực Hội Luật gia tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 21 /KH-HLG ngày 24/02/2023 kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.
Quang cảnh Lớp tập huấn

Từ ngày 14-15/6/2023 Hội Luật gia tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cho 89 đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc Hội Luật gia huyện Tam Đường năm 2023.

 •   16/06/2023 05:03:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-HLG, ngày 01/02/2023 về tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc Hội Luật gia các huyện, thành phố năm 2023.
Quang cảnh Hội thảo

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tham dự Hội thảo khu vực “chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực đất đai”

 •   24/05/2023 04:32:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/5/2023 Đ/c Tô Thị Hồng Lê – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tham dự Hội Thảo khu vực “chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực đất đai” do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức.
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tham gia cùng đoàn công tác nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại Thụy Sỹ

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tham gia cùng đoàn công tác nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại Thụy Sỹ

 •   12/05/2023 04:08:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/4 đến ngày 9/4/2023, Đ/c Tô Thị Hồng Lê – Phó Chủ tịch TT Hội Luật gia tỉnh đã tham gia cùng đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam đã tìm hiểu về các hoạt động thi hành án hình sự và hỗ trợ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, mô hình trợ giúp pháp lý cho phạm nhân và những người mới chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời, Đoàn cũng có cơ hội tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, cách thức hoạt động của các cơ quan, tổ chức mà Đoàn đã gặp và trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù với Hiệp hội Luật sư Thụy Sỹ.
Toàn cảnh Hội thảo

Lai Châu được chọn là địa điểm tổ chức Hội thảo mô hình tái hòa nhập cộng đồng

 •   15/04/2023 04:02:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Được sự cho phép của Thường trực Ban Bí thư tại văn bản số 5907-CV/VPTW ngày 12/01/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng, sự phê duyệt của Bộ Tư pháp và sự nhất trí của UBND tỉnh Lai Châu. Ngày 25/4/2023 Hôị Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo trao đổi về mô hình tái hòa nhập cộng đồng tại Lai Châu.
Công tác tuyên truyền, phổ biến luật đất đai của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2022

Công tác tuyên truyền, phổ biến luật đất đai của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2022

 •   25/11/2022 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 496
 •   Phản hồi: 0
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật đất đai nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh việc thực thi pháp luật đất đai, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của nhân dân, đưa chính sách đất đai thực sự đi vào đời sống. Do đó, thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã có nhiều chủ trương chỉ đạo thực hiện công việc này.
Công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phạm nhân và người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hoà nhập cộng đồng tại Lai Châu năm 2022

Công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phạm nhân và người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hoà nhập cộng đồng tại Lai Châu năm 2022

 •   24/11/2022 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 375
 •   Phản hồi: 0
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt đối với người đang chấp hành án phạt tù và người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương

 •   31/10/2022 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 667
 •   Phản hồi: 0
Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

 •   27/10/2022 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 613
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Hội Luật gia tỉnh đã phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh tới Hội luật gia các cấp trong tỉnh để triển khai, phát động đến toàn thể hội viên nghiêm túc thực hiện.
Các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù

Các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù

 •   20/10/2022 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Nghị định này áp dụng đối với phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các cơ sở giam giữ phạm nhân (gọi chung là phạm nhân); người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng (gọi chung là người chấp hành xong hình phạt tù) là người Việt Nam, người nước ngoài và người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghịị

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu dự hội nghị tại hội Luật gia Việt Nam

 •   14/10/2022 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/10/2022 Đ/c Tô Thị Hồng Lê – Phó Chủ tịch Thường trực dự Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và sơ kết giữa nhiệm kỳ (2019 – 2022), khóa XIII
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2022 của Hội Luật các cấp trong tỉnh

Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2022 của Hội Luật các cấp trong tỉnh

 •   16/09/2022 11:27:00 AM
 •   Đã xem: 355
 •   Phản hồi: 0
Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ HLG tỉnh đã bám sát các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai nhiệm vụ đến HLG các cấp trong tỉnh. HLG các cấp trong tỉnh luôn tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động như: xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể; tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiếp tục đẩy mạnh.
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

 •   16/09/2022 10:33:00 AM
 •   Đã xem: 1278
 •   Phản hồi: 0
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Qua 10 năm triển khai thi hành Luật PBGDPL Hội Luật gia tỉnh Lai châu đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể:
Hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2022 của Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu

Hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2022 của Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu

 •   05/09/2022 09:15:00 AM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ

 •   05/08/2022 01:29:00 PM
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Hội Luật gia tỉnh đã phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh tới Hội luật gia các cấp trong tỉnh để triển khai, phát động đến toàn thể hội viên nghiêm túc thực hiện.
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

Các tin khác

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 860 | lượt tải:220

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 882 | lượt tải:257

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 911 | lượt tải:238

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1067 | lượt tải:420

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 1126 | lượt tải:413
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 1,576
 • Tổng lượt truy cập: 10,037,593
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down