Thứ hai, 15/07/2024, 06:34

Bài phát biểu của thường trực tỉnh ủy tại đại hội hội luật gia tỉnh lần thứ hai, nhiệm kỳ 2014-2019

Thứ sáu - 14/11/2014 05:09 6.332 0
Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý! Kính thưa Đại hội! Tới dự Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ hai, nhiệm kỳ 2014 -2019, thay mặt Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí, các đại biểu Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Thưa các quý vị đại biểu!

Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ hai được tổ chức vào năm mà tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động quan trọng: Kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh; 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh; 10 năm chia tách, thành lập tỉnh; 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với quyết tâm chính trị cao nhằm cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đến nay, Lai Châu đã ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đang từng bước ra khỏi tình trạng kém phát triển; nhiệm kỳ 2010-2015 có 12/17 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 17,9 triệu đồng, tăng 1,83 lần so với năm 2010; thu ngân sách đạt trên 800 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng cao hiệu quả; giáo dục, y tế, văn hóa xã hội được mở rộng, nâng cao chất lượng; thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; đối ngoại được mở rộng; hệ thống chính trị các cấp được củng cố, tăng cường; nhân dân các dân tộc đoàn kết, cùng phát triển. Hoạt động của Hội Luật gia đã góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Trong 5 năm qua, nhiệm kỳ đầu tiên của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu sau khi được thành lập. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự cố gắng, nỗ lực vươn lên; bám sát chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội Luật gia Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn hoạt động công tác Hội với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị đã góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Hoạt động của Hội đã tập trung vào: Đóng góp ý kiến tham gia xây dựng các dự thảo dự án Luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương; tích cực phối hợp tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý từng bước được triển khai bước đầu có hiệu quả, nhất là việc tư vấn, trợ giúp pháp lý lưu động cho đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp tệ nạn xã hội. Tham gia phối hợp tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chi hội và hội viên cơ sở tích cực tham gia công tác hỗ trợ hoà giải ở cơ sở có hiệu quả; phố hợp thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoà giải và kỹ năng hoà giải cho các tổ chức, thành viên tổ hoà giải ở cơ sở, góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ cộng đồng dân cư. Tham gia các hoạt động cải cách hành chính, cải cách tư pháp; phòng chống tội phạm.

Các kết quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh đã được Trung ương Hội và tỉnh ghi nhận tặng thưởng nhiều bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, của tỉnh… Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh tôi xin chúc mừng và biểu dương những kết quả bước đầu mà Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, hoạt động của các cấp Hội còn có hạn chế như trong Báo cáo đã nêu; vai trò, trách nhiệm của chi hội, hội viên ở một số nơi chưa đạt hiệu quả, cần tiếp tục khắc phục.

Thưa các vị đại biểu!

Lai Châu còn là một tỉnh nghèo, tiềm năng, lợi thế không nhiều, điều kiện phát triển hạn chế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn chế; khu vực tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, các thế lực thù địch lợi dụng đồng bào cả tin gia tăng; các hoạt động xuyên tạc được lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Hội Luật gia tỉnh, trong nhiệm kỳ tới Hội Luật gia tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về hoạt động của các Hội quần chúng; nội dung, phương thức hoạt động của Hội phải bảo đảm đúng Điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội, bám sát và thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh; tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch.
Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của các tổ chức hội, Hội Luật gia cấp huyện và chi hội cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, các đoàn thể khác tham gia đóng góp vào công tác xây dựng Đảng và Chính quyền các cấp.

Hai là, Tiếp tục phát triển tổ chức hội cơ sở, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động của hội, chi hội, hội viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của hội viên trong công tác, tập hợp những hội viên luật gia có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp trong đội ngũ của mình; thu hút hội viên Luật gia trẻ, Luật gia là người dân tộc trong tỉnh tham gia các hoạt động của Hội. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội viên luật gia.

Ba là, Tổ chức và vận động các hội viên luật gia tham gia góp ý xây dựng các dự án Luật và các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia công tác giám sát và phản biện về chính sách, pháp luật; tích cực trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, diện hộ chính sách và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa; tích cực tham gia phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia hòa giải ở cơ sở, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tham gia tích cực vào công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống tội phạm…

Bốn là, Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của cơ quan, đơn vị nơi hội viên công tác, sinh hoạt.

Thưa các đồng chí!
Trong thời gian tới, với sự cố gắng và quyết tâm cao của các đồng chí, với phương  châm “ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN” mà Đại hội đề ra, tôi tin tưởng rằng, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu và giới Luật gia trong tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều cống hiến, đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và pháp triển của tỉnh.
Chúc các vị khách quý và toàn thể đồng chí, các hội viên luật gia trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc, thành công! Chúc Hội Luật gia cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ hai, nhiệm kỳ 2014 -2019 đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn./.
 

Nguồn tin: www.hoiluatgia.laichau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1737 | lượt tải:327

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1437 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1473 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1829 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2200 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 6,579
  • Tổng lượt truy cập: 11,798,060
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down