Thứ hai, 15/07/2024, 08:03

HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU VỚI NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2013

Thứ bảy - 18/01/2014 10:46 1.553 0

HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU VỚI NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2013

Năm 2013, là năm thứ 4 triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Hội Luật gia Việt Nam khóa XI và Đại hội Hội Luật gia tỉnh khóa I. Đó là những thuận lợi cơ bản, nền tảng vững chắc để Hội Luật gia tỉnh khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2013.

HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU

VỚI NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2013

 

          Năm 2013, là năm thứ 4 triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Hội Luật gia Việt Nam khóa XI và Đại hội Hội Luật gia tỉnh khóa I. Đó là những thuận lợi cơ bản, nền tảng vững chắc để Hội Luật gia tỉnh khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2013. Những kết quả hoạt động nổi bật của Hội luật gia tỉnh được thể hiện như sau:

1. Làm tốt công tác tham mưu và triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 06/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu về lãnh đạo đại hội Hội Luật gia các cấp và đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2019); tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 1194/UBND-NC ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ tới các cấp Hội.

2. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hội viên và thành lập các tổ chức Hội Luật gia các cấp trong tỉnh. Cụ thể: Tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên luật gia ở các cấp, các ngành, các đoàn thể nâng tổng số hội viên lên tới 1.320 hội viên; Triển khai kiện toàn và phát triển tổ chức Hội Luật gia trong toàn tỉnh, cụ thể đã thành lập được 12 Chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh và triển khai thành lập Hội Luật gia 8/8 huyện, thị xã trong toàn tỉnh, trong đó đã hướng dẫn, chỉ đạo thành công Đại hội thành lập 6 Hội Luật gia các huyện, thị xã; thành lập được 2 Trung tâm tư vấn pháp luật và Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia tỉnh; thành lập được 11 chi hội trực thuộc các phòng, ban của các huyện, thị xã; thành lập 16 câu lạc bộ cộng tác viên luật gia ở 16 xã, phường, thị trấn của các huyện, thị xã. Hướng dẫn, chỉ đạo các Chi hội trực thuộc tiến hành Đại hội sau lâm thời.

 

3. Đã chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch hướng dẫn các Chi hội hoạt động và phát động các phong trào thi đua và tiếp tục phát động phong trào thi đua. Đặc biệt là phong trào đến các cấp hội và hội viên luật gia với chủ đề “Mỗi luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền viên pháp luật” nhằm tích cực phát huy vai trò của Hội Luật gia các huyện, thị; các Chi hội luật gia và các hội viên Luật gia trên các lĩnh vực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương.

4. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các hội viên; nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp gắn với việc tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

5. Tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với 70 Hội nghị ; các dự án Luật được 49 dự án luật. Trong đó, theo yêu cầu của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các Sở, ban, ngành  như: Luật luật sư, Luật tài nguyên nước, Luật phòng chống rửa tiền, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật Thuế, Luật Điện Lực…..; Tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản pháp quy của ngành dọc cấp trên và địa phương được 53 văn bản, tham gia kiểm tra được 153 văn bản quy phạm pháp luật.

6. Hướng dẫn các Chi hội, các hội viên tuyên truyền, vận động cán bộ, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng khu dân cư; tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hộ tịch tại các huyện với 1.025 cuộc cho hơn 26.720 lượt người ở các xã, phường, thị trấn và các thôn bản.  Đặc biệt trong năm 2013 Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức biên soạn, in ấn và phát hành 200 cuốn sổ tay hướng dẫn về tổ chức và hoạt động công tác Hội Luật gia; phát hành 1.200 cuốn Thông tin “Pháp luật với đời sống” tới các Huyện Hội, Chi hội và các hội viên Luật gia tỉnh làm cẩm nang tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn công tác của Hội Luật gia tỉnh. Xây dựng Trang thông tin điện tử của hội luật gia tỉnh qua 9 tháng thử nghiệm và hoạt động đã có trên 296.000 lượt truy cập.

7. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được Hội Luật gia tỉnh, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tỉnh; các Chi hội luật gia quan tâm như: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách, tham gia tố tụng theo yêu cầu chỉ định của các cơ quan tố tụng được quan tâm từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, trong đó tư vấn pháp luật được 96 cuộc với 2.754 người, trợ giúp pháp lý 3.974 cuộc với 3.974 lượt người liên quan đến vụ việc hành chính, chế độ chính sách, đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, hình sự, kinh tế… góp phần giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân công dân, góp phần giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở.

8. Các hội viên Hội Luật gia tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện cải cách Tư pháp, cải cách hành chính điển hình như: Nâng cao chất lượng tham gia tố tụng; tham gia lựa chọn, giới thiệu các cán bộ có đủ uy tín, năng lực, trình độ để bổ nhiệm mới và tái bổ nhiệm Kiểm sát viên, Thẩm phán tòa án, Chấp hành viên thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện. công tác hỗ trợ hoà giải ở cơ sở được thực hiện có bài bản hơn thông qua việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoà giải và kỹ năng hoà giải cho các tổ chức, thành viên tổ hoà giải ở cơ sở được 121 cuộc với 196 lượt người.

9. Từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Luật gia theo hướng toàn diện và có chiều sâu như: Vừa phát triển hội viên luật gia gắn với phát triển kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội từ tỉnh đến cơ sở; vừa xây dựng chiến lược hoạt động lâu dài gắn với hướng hoạt động của hội về cơ sở. Tổ chức Hội thảo “Nâng cao vai trò của câu lạc bộ công tác viên Hội Luật gia trong phong trào phòng, chống tội phạm ma tuý” tại Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường - Huyện Tam Đường; Thị trấn Phong Thổ - Huyện Phong Thổ; Trị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu; vừa xây dựng Nhà nước pháp quyền vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân.

10. Từng bước tăng cường công tác phối hợp với các cấp các ngành, các đoàn thể như: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Công an tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Sở nội vụ; Hội Nông dân tỉnh; Liên Đoàn lao động tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện , thị xã…

11. Tổ chức thành công tốt đẹp giao ban cụm thi đua 13 tỉnh miền núi phía bắc và Hội nghị Tổng kết thi đua khối các tổ chức hội đặc thù tỉnh năm 2013.

Với những thành tích, kết quả trên năm 2013 Hội Luật gia tỉnh được  Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

Một số hình ảnh hội nghị

 

 

Tác giả: Cảnh Phương

Nguồn tin: Hội Luật gia Lai Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1738 | lượt tải:327

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1438 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1475 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1830 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2202 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 37
  • Hôm nay: 7,274
  • Tổng lượt truy cập: 11,798,755
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down