Thứ ba, 16/07/2024, 01:45

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu: 10 năm thành lập và phát triển

Thứ sáu - 05/04/2019 15:15 1.394 0
Qua 10 năm hoạt động từ năm 2009 đến năm 2019, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã tăng lên cả về số lượng và chất lượng hoạt động góp phần vào việc tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Cảnh Phương, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh (ngồi thứ 9 từ trái sang) tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân xã Pa Vệ Sủ, huyện Phong Thổ.
Ông Nguyễn Cảnh Phương, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh (ngồi thứ 9 từ trái sang) tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân xã Pa Vệ Sủ, huyện Phong Thổ.
Ông Nguyễn Cảnh Phương, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết: Hội Luật gia tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của tỉnh. Khi mới thành lập, toàn tỉnh mới có 67 hội viên công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Sau 10 năm thành lập, tổ chức hội được mở rộng và củng cố, số hội viên được tập hợp vào các tổ chức hội tăng lên, công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh được chú trọng; hoạt động của các cấp hội đã từng bước được đổi mới nội dung, hoạt động hiệu quả, thiết thực; vai trò, uy tín, vị thế của tổ chức hội ngày càng được khẳng định. Đến nay, tổng số hội viên trong toàn tỉnh đạt trên 3,1 nghìn hội viên; có 15 Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 50 Chi hội Luật gia ở các huyện, thành phố; 73 Chi hội Luật gia ở các xã, phường, thị trấn; 18 Trung tâm Pháp luật cộng đồng và có 02 Trung tâm Tư vấn pháp luật. Các cấp Hội đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đã cử 1.283 hội viên đi học nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 11.540 lượt hội viên đã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục được Hội Luật gia các cấp thực hiện với phương châm “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận với pháp luật”. 10 năm qua, Hội Luật gia các cấp đã tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua các hội nghị, hội thảo, mô hình điểm, truyền thông lưu động được 4.368 đợt với trên 260.743 lượt người về các luật mới được thông qua và các luật mới đã có hiệu lực thi hành như Hiến pháp năm 2013; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội… Điển hình trong công tác này là Hội Luật gia huyện Tam Đường, Chi hội Luật gia Sở Thông tin và Truyền thông...

Bên cạnh đó, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2013-2016”. Từ năm 2013 đến nay, các cấp Hội Luật gia đã triển khai được 08 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động tại 08 xã, phường, thị trấn cho 720 người dân, biên soạn và phát hành 1.500 tờ gấp, quyển gấp pháp luật và 720 bộ đề cương tuyên truyền pháp luật. Đặc biệt, Thường trực Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Lai Châu mở 09 hội nghị, hội thảo “Nâng cao vai trò của câu lạc bộ cộng tác viên luật gia trong phong trào phòng, chống tội phạm ma túy” tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã góp phần vào việc toàn tỉnh có 33 xã trên địa bàn tỉnh không ma túy.

Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và viên chức.

Công tác xây dựng pháp luật, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và tham gia xây dựng cơ chế, chính sách của địa phương được quan tâm thực hiện. Các cấp Hội và hội viên đã tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án Luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương. Trong 10 năm qua, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 186 đợt với 5.572 lượt hội viên tham gia xây dựng đóng góp ý kiến vào 153 dự án sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới Luật; tham gia góp ý vào 543 văn bản quy phạm pháp luật; điển hình trong công tác này là Chi hội Văn phòng Hội Luật gia tỉnh; Chi hội Ban Nội chính Tỉnh ủy; Chi hội Sở Tư pháp…

Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Sở Tư pháp xác định công tác tham gia xây dựng pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ năm 2014 đến nay, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã tham gia vào 257 dự thảo văn bản do các cơ quan ở Trung ương và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đã tiến hành thẩm định 95 dự thảo Nghị quyết do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh soạn thảo trước khi tham mưu cho UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh; thẩm định 305 dự thảo Quyết định do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh soạn thảo trước khi trình UBND tỉnh ban hành, đạt 100% số lượng các dự thảo được yêu cầu thẩm định. Các ý kiến thẩm định đều dựa trên căn cứ pháp lý là quy định trong các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên đang có hiệu lực thi hành, góp phần phát hiện được những sai sót, bất cập, trùng lặp cũng như kẽ hở trong quy định của văn bản đó.

Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý từng bước được triển khai có hiệu quả, nhất là tư vấn, trợ giúp pháp lý lưu động cho đối tượng chính sách, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp và tệ nạn xã hội. Trong 10 năm qua, Hội Luật gia các cấp, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia tỉnh đã tư vấn pháp luật được trên 4,5 nghìn đợt cho trên 88,1 nghìn lượt người bằng nhiều hình thức như tư vấn trực tiếp, tư vấn lưu động… Ngoài ra, Hội Luật gia các cấp đã tích cực tham gia vào công tác hòa giải tại cơ sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham gia vào công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

Có thể thấy, sau 10 năm thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã phát triển về mọi mặt, đạt được nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Thời gian tới, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tư pháp, góp phần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

 

Tác giả: Xuân Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1740 | lượt tải:328

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1441 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1477 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1831 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2204 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 53
  • Hôm nay: 943
  • Tổng lượt truy cập: 11,801,596
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down