Thứ hai, 15/07/2024, 06:39

Kết quả 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 47-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về “ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Ủy đảng đối với công tác hội Luật gia trên địa bàn tỉnh lai châu”

Chủ nhật - 05/09/2021 23:34 584 0
Năm 2020, Tỉnh uỷ Lai Châu đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy đảng đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu, kết quả cụ thể như sau:
Kết quả 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 47-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về “ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Ủy đảng đối với công tác hội Luật gia  trên địa bàn tỉnh lai châu”
Các cấp ủy đảng đã ban hành các văn bản thành lập Ban vận động thành lập Hội Luật gia; chỉ định Ban Chấp hành lâm thời; chỉ đạo đại hội Hội luật gia các cấp. Các cấp ủy đảng đã cho ý kiến chỉ đạo về số lượng, cơ cấu, thành phần tham gia Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Luật gia các cấp đảm bảo đúng quy định.

Hằng năm, đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội Luật gia các cấp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU. Từ năm 2010 đến nay các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã tổ chức thực hiện 56 cuộc kiểm tra, giám sát về tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị số 47-CT/TU.

Thực hiện phương châm “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật ” và phong trào thi đua với chủ đề “Mỗi luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật”; các cấp Hội luật gia trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò của Hội và hội viên, huy động được nhiều luật gia tham gia vào công tác phổ biến, GDPL bằng nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng, tập huấn, phát hành bản tin pháp luật... Nội dung tập trung vào những vấn đề pháp luật người dân quan tâm như Hiến pháp năm 2013, các luật, văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Trong 10 năm, Hội luật gia các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 7.494 cuộc cho 342.227 lượt người.

Hội Luật gia các cấp đã phối hợp xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tuyên truyền pháp luật toàn tỉnh 334 người. Trong đó: Cấp tỉnh 26 người; cấp huyện 193 người; cấp xã 115 người. Số lượng cộng tác viên tuyên truyền pháp luật là hội viên luật gia toàn tỉnh là 1.134 người; Ngoài ra còn có 286 thành viên của 28 trung tâm pháp luật cộng đồng xã, phường, thị trấn. Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý gắn với việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân thường xuyên được đổi mới với nội dung, hình thức như thông qua hội nghị, hội thảo, các cuộc truyền truyền lưu động, tổ chức “ngày pháp luật” hoặc thông qua các cơ quan thông tin đại chúng, thông qua chuyên mục của cuốn thông tin “Pháp luật với đời sống”, Trang thông tin điện tử của Hội… đã phát hành 16.620 các loại bản tin pháp luật, tài liệu, sổ tay công tác Hội; cấp phát 136.166  tờ rơi, tờ gấp, đề cương tuyên truyền pháp luật; Phối hợp với các cơ quan báo, đài với 586 tin bài, phóng sự tuyên truyền... Phối hợp với Công an tỉnh thông qua các mô hình điểm của Hội Luật gia tại các xã tham gia PBGDPL về PCTP, PCMT 07 đợt cho 1.235 người; phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể các cấp để PBGDPL lưu động cho nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới theo các chương trình lồng ghép 619 đợt cho trên 21.750 lượt người.

Hội Luật gia tỉnh đã tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ, năng lục, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 8.590 lượt hội viên, đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, thực hiện dự án hỗ trợ pháp luật cho người nông dân và doanh nghiệp tại 3 huyện Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ như: Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam mở 13 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho 667 trưởng, phó thôn, bản và trưởng, phó các chi hội nông dân ở 120 thôn, bản; tổ chức 2 khoá tập huấn pháp luật cho 220 trưởng, phó các tổ chức đoàn thể của 22 xã...

Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2013 – 2016 và 2017 – 2021”, đã tổ chức được 28 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động tại 28 xã, phường, thị trấn cho 11.520 lượt người dân. Công tác tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống vi phạm, tội phạm; …  Hội Luật gia các cấp tích cực tham gia cải cách hành chính; Hội Luật gia các cấp tích cực phối hợp với thủ trưởng cơ quan thực hiện xây dựng đề án vị trí việc làm; sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế; tham gia rà soát, thực hiện nghiêm túc nội dung, trình tự, thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông”; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và cơ quan, đơn vị tham gia thi tìm hiểu về cái cách thủ tục hành chính.

Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến tham gia đổi với 311 dự án luật với 7.865 lượt hội viên luật gia tham gia theo yêu cầu của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Đoàn đại hiệu Quốc hội tỉnh; Tham gia ý kiến xây dựng 767 văn bản QPPL của Trung ương và địa phương với 8.630 hội viên tham gia; Tham gia thẩm định, kiểm tra, rà soát 847 văn bản do UBND các cấp ban hành.
 Hội Luật gia các cấp và Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia tỉnh tham gia tư vấn bằng nhiều hình thức như tư vấn pháp luật trực tiếp, tư vấn lưu động, tư vấn qua điện thoại… cho các tổ chức và cá nhân với tổng số 6.857 lần với 114.736 người. Phối hợp với Trung ương Hội luật gia Việt Nam thực hiện dự án “Tư vấn pháp luật cho người dân nông thôn và doanh nghiệp” đã phối hợp tư vấn pháp lưu động tại 205 thôn, bản thuộc 22 xã của 03 huyện cho 10.267 người dân nông thôn và 390 người lao động ở các doanh nghiệp.

Hội Luật gia các cấp đã tham gia trợ giúp pháp lý trực tiếp và lưu động được 9.650 vụ việc cho 53.892 lượt tổ chức cá nhân. Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với trại tạm giam Công an tỉnh, Trung tâm tái hoà nhập cộng đồng của Hội Luật gia Việt Nam và cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện truyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý 34 đợt cho 1.030 người bị tạm giam, tạm giữ và phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù và người đang tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện tư vấn cho chính quyền cơ sở và tham gia hỗ trợ công tác hoà giải tổng số 3.414 vụ việc tranh chấp ở cơ sở liên quan đến các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, chế độ chính sách, tranh chấp đất đai…với 3.624 lượt người (hòa giải thành  3.075 vụ việc); Tham gia tư vấn phối hợp giải quyết 1.977 vụ việc khiếu nại với 2.635 lượt công dân, nội dung chủ yếu là liên quan đến tranh chấp đất đai, các chế độ, chính sách.

Phối hợp hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên, động viên, khuyến khích các luật gia có đủ năng lực, uy tín tham gia hỗ trợ công tác hoà giải ở cơ sở góp phần nâng cao chất lượng hoà giải ở cơ sở; tham gia Hội đồng tuyển chọn xét để nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chấp hành viên thi hành án dân sự, kiểm sát viên, thẩm phán với 17 đợt, 99 lượt người.

Công tác phát triển hội viên tổ chức hội được quan tâm đã phát triển 3.493 hội viên luật gia; thành lập 15 chi hội luật gia trực thuộc tỉnh, thành lập 88 hội luật gia cấp huyện, thành phố, 35 chi hội luật của trực thuộc Hội Luật gia các huyện, thành phố, 89/106 chi hội luật gia xã, phường, thị trấn. Thường xuyên duy trì hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trợ giúp pháp lý và 28 Trung tâm Pháp luật cộng đồng xã, phường, thị trấn. Đã phát thẻ hội viên cho 926 hội viên luật gia; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp công tác hội 352 đợt cho 6.768 lượt hội viên; cử cán bộ, hội viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho 451 hội viên.
 

Tác giả: Luật gia. Lê Thị Phương Loan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1737 | lượt tải:327

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1437 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1473 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1829 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2200 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 39
  • Hôm nay: 6,618
  • Tổng lượt truy cập: 11,798,099
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down