Thứ ba, 16/07/2024, 08:21

Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 của Hội Luật gia tỉnh lai châu

Thứ sáu - 01/10/2021 10:15 734 0
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 trong 9 tháng đầu năm Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:
Về công tác chính trị, tư tưởng: Tiếp tục tuyên truyền học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục triển khai học tập và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2021, gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đến cán bộ, đảng viên và thực hiện “5 nội dung chuẩn mực đạo đức lối sống theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu”. Thường xuyên nắm vững tình hình tư tưởng của hội viên. Tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị của tỉnh, trung ương. Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và do tỉnh, do ngành phát động. Tiếp tục phát động và thực hiện phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng về tổ chức và hoạt động công tác Hội Luật gia; đẩy mạnh đưa pháp luật về cơ sở, tạo môi trường pháp lý thuận lợi giúp người dân chủ động tiếp cận pháp luật và thực thi pháp luật” do Hội Luật gia tỉnh phát động theo chủ đề Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu Lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật: Trong 9 tháng đầu năm 2021 các cấp Hội đã tham gia đóng góp 1.173 ý kiến xây dựng các văn bản của Trung ương và địa phương; Rà soát, kiểm tra 6.371 văn bản quy phạm pháp luật khác.
Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật: Trong 9 tháng đầu năm 2021 Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của trung ương và của địa phương; cử báo cáo viên tại các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp, qua phương tiện thông tin đại chúng, viết bài tuyên truyền đăng trên cổng thông tin điện tử, tạp chí... hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về các Luật như: Luật Tổ chức Quốc hội (Sửa đổi, bổ sung năm 2020); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) ; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Đất đai; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật... Kết quả phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho 100 hội viên Luật gia tại tỉnh; các cấp hội đã tổ chức, tuyên truyền trực tiếp, phối hợp được 1.643 cuộc cho 105.076 lượt người; Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với Hội Luật gia huyện Sìn Hồ, huyện Tân Uyên, huyện Than Uyên tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Luật gia; bồi dưỡng kiến thức pháp luật; học tập, quán triệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2021 cho 250 hội viên luật gia là Uỷ viên ban chấp hành Hội Luật gia huyện và các xã, thị trấn trong huyện. 9 tháng đầu năm Trang thông tin điện tử của Hội đã đăng tải được hơn 20 tin, bài, ảnh. Biên soạn và phát hành 75.710 tờ gấp, tài liệu pháp luật tuyên truyền về phòng chống ma túy, an toàn giao thông và tuyên truyền phòng chống covid -19, bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 … cho cán bộ và nhân dân.
Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải cơ sở: Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Trung tâm tái hòa nhập cộng đồng của Hội Luật gia Việt Nam tổ chức 02 Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng tại huyện Sìn Hồ và huyện Than Uyên cho 125 người; thực hiện Dự án “ Năng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai” tư vấn tại trụ sở, qua điện thoại được 42 vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, tổ chức 12 cuộc phổ biến lưu động cho 355 người  tại thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, thị trấn Sìn Hồ, xã Phăng Xô Lin, xã Căn Co, xã Noong Hẻo, xã Pa Khóa, xã Nậm Tăm huyện Sìn Hồ; Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý  tổ chức 4 đợt tuyên truyền cho 109  người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân tại nhà tạm giữ công an huyện Tân Uyên, Than Uyên, Sìn Hồ và trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu. Ngoài ra các cấp hội đã tư vấn pháp luật trực tiếp và qua điện thoại liên quan đến các vấn đề hôn nhân gia đình, chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, chính sách giao đất, giao rừng, chuyển quyền sử dụng đất. Được 612 vụ việc cho 9.268 lượt người. Tham gia phối hợp , hỗ trợ giải quyết 93 đơn kiến nghị, phản ánh và tiếp nhận và xử lý 15 thông tin phản ánh kiến nghị của công dân. Điển hình trong công tác này là Chi hội Luật gia Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát tỉnh. Hội Luật gia các cấp đã phối hợp với các cơ quan và các tổ chức hoà giải cơ sở tham gia hướng dẫn, hỗ trợ công tác hoà giải ở cơ sở được 332 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân và gia đình, dân sự …
Công tác tổ chức, cán bộ, hội viên: Trong 9 tháng đầu năm Hội Luật gia tỉnh đã thực hiện quy trình giới thiệu để bầu bổ sung Chủ tịch Hội Luật gia (kiêm nhiệm), Phó Chủ tịch Hội (chuyên trách); giới thiệu đồng chí Chủ tịch Hội bầu bổ sung Ủy viên BCH Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2019-2024; thành lập thêm 01 chi Hội Sở Tài nguyên và Môi trường; 02 Chi hội Luật gia xã Hua Bum, Nậm Ban của huyện Sìn Hồ; kết nạp hội viên mới: 127 hội viên; Giải thể Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh.
Tổng số hội viên đến nay là 3.388 hội viên; Số hội viên đã được cấp thẻ: 1.350 hội viên;
Về tổ chức Hội: Có 08 Hội Luật gia huyện, thành phố; 01Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ  giúp pháp lý; Tổ chức cơ sở thuộc Hội: 15 Chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh; 38 Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia các huyện, thành phố; 10 Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn; 27 Trung tâm pháp luật cộng đồng;
Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức 09 lớp tập huấn nghiệp vụ; bồi dưỡng kiến thức pháp luật; học tập, quán triệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2021 cho 866 hội viên luật gia là Uỷ viên ban chấp hành của Chi hội luật gia trực thuộc tỉnh, Hội Luật gia huyện, thành phố các xã, thị trấn.
 

Tác giả: Phương Loan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1741 | lượt tải:328

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1441 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1479 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1834 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2206 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 49
  • Hôm nay: 4,371
  • Tổng lượt truy cập: 11,805,024
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down