Thứ ba, 16/07/2024, 06:50

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ ba - 17/09/2019 16:17 1.599 0
* Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Thế Duyệt, Trần Thanh Mẫn, Phan Đình Trạc đến dự. * Các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Trong hai ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2019, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự Đại hội có 328 đại biểu, đại diện hơn 63.000 hội viên trong cả nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng; Nguyên Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ và Ninh Bình. Đặc biệt, đại hội vinh dự được đón tiếp bà Jeanne Mirer, Chủ tịch Hội Luật gia dân chủ quốc tế và phu quân đến dự.

Các đồng chí Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

 

70537683 407293983260182 5793229923829153792 n

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, TS Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XII nêu rõ: Trong nhiệm kỳ khóa 12 (2014 - 2019) vừa qua, có nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra trong tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam. Ngày 17/7/2018, Ban Bí thư Trung ương đảng đã ra Thông báo kết luận số 50, chỉ đạo việc tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 19, ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa 11) và Chỉ thị số 56, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa 8) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08 ngày 24/5/2013 và Chỉ thị số 21 ngày 30/8/2019 về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ, Hội cũng đã được đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đến làm việc và chỉ đạo công tác của Hội Luật gia Việt Nam.

Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đó của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vừa là cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho tổ chức và hoạt động của các cấp Hội Luật gia, vừa là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với giới luật gia Việt Nam, cùng nhau đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện nhiều nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 12 đã đề ra.

Chúng ta rất vui mừng và tự hào bởi tất cả các lĩnh vực hoạt động của các cấp hội đều có một bước phát triển mới, vững chắc hơn; vị trí, vai trò của Hội được củng cố, phát triển, được các cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng và đánh giá cao, mở ra nhiều cơ hội và điều kiện cho hoạt động của Hội trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thức rất rõ rằng, bên cạnh những kết quả đạt được và những thuận lợi nhất định, trong tổ chức và hoạt động của Hội cũng còn nhiều hạn chế, phía trước còn có nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, tại Đại hội này chúng ta cần tập trung trí tuệ, phân tích và làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ ra những nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu và đề ra được phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong tổ chức và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới.

 

Đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam (khóa XII) trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia khóa XII.

 

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia khóa XII do GS.TS Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký trình bày tại đại hội đã đánh giá:

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, toàn thể các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước nhất là những quan điểm được thể hiện trong Kết luận 19/KL-TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2014-2019 được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII đề ra; chủ động xây dựng và thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch công tác, trong đó có nhiều nội dung, nhiều mặt hoạt động có bước phát triển mới. Chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của hội tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung, hình thức và phương pháp tham gia ngày càng phong phú, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở tiếp tục được củng cố và có bước phát triển, nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội và người dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Đảng và Nhà nước ta. Các hoạt động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính của các cấp hội tiếp tục được thực hiện tốt.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục được mở rộng và có bước phát triển mới. Hội đã chủ động đề xuất các sáng kiến, tổ chức nhiều hoạt động ở trong nước và quốc tế, góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, củng cố và nâng cao uy tín của Hội; đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế và các nguồn lực cho các hoạt động của Hội. Trong 5 năm qua, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội luật gia Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, vận động bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, trong đó có những thành tích nổi bật đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và được Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ba lần tặng Cờ thi đua cho tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân.

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội tiếp tục được củng cố và phát triển một bước. Đội ngũ cán bộ làm công tác hội được tăng cường, năng lực, trình độ và kỹ năng công tác của cán bộ hội được nâng lên đáng kể. Công tác phát triển hội viên tiếp tục có bước phát triển.

Với tư cách là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam đã thể hiện là thành viên tích cực của Mặt trận, tham gia vào nhiều hoạt động của tổ chức này với trách nhiệm cao.

Báo cáo đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại; nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm cho hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới. Báo cáo cũng đề ra mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể, phương hướng, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, mục tiêu tổng quát là: “Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Luật gia Việt Nam vững mạnh toàn diện, phát triển đội ngũ luật gia Việt Nam theo sáu chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội Luật gia Việt Nam, trong đó, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý, phát huy vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”.

 

70726735 928229424205692 8711115079916978176 n

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

 

Sau khi nghe một số ý kiến tham luận tại Đại hội, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng đã phát biểu ý kiến chỉ đạo (toàn văn bài phát biểu đăng dưới đây).

 

70407777 922675528089531 8776160057512427520 n

Bà Jeanne Mirer, Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (đứng giữa) nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

 

Tại Đại hội, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Hữu nghị cho Bà Jeanne Mirer vì đã có đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa giới luật gia quốc tế và giới luật gia Việt Nam.

 

Ban Chap hanh

Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội

 

Ban thuong vu

Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 114 Ủy viên; Bầu Ban kiểm tra gồm 7 thành viên. Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 25 ủy viên; bầu Chủ tịch và sáu Phó Chủ tịch Trung ương Hội khóa XIII. TS Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XII được Đại hội tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Hội Luật gia khóa XIII. Đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia Việt Nam khóa XII được bầu lại làm Phó Chủ tịch chuyên trách khóa XIII. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội Luật gia Việt Nam khóa XII được bầu lại làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII. Các đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương; Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam khóa XII, Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tổ chức – cán bộ được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, trong đó đồng chí Trần Đức Long được bầu làm Phó Chủ tịch chuyên trách; các đồng chí: Phạm Gia Túc, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Khánh Ngọc được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm./.

Tác giả: Vũ Thế Lân

Nguồn tin: hoiluatgiavn.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1741 | lượt tải:328

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1441 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1477 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1831 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2205 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 47
  • Hôm nay: 3,596
  • Tổng lượt truy cập: 11,804,249
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down