Thứ ba, 28/09/2021, 17:02

Tin từ các Chi hội

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội Luật Gia huyện Tân Uyên 6 tháng đầu năm 2021

 •   01/07/2021 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch công tác Hội Luật gia huyện năm 2021 và chỉ đạo của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu, trong 6 tháng đầu năm 2021 bên cạnh những khó khăn nhất định nhưng Hội Luật gia huyện Tân Uyên đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác và đã đạt được 1 số kết quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm bằng các hình thức phong phú như sau:

Hội Luật gia huyện Phong Thổ thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2021

 •   07/04/2021 05:46:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch công tác Hội Luật gia năm 2021 và chỉ đạo của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu, trong quý 1 năm 2021 Hội Luật gia huyện phong thổ đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội đã đề ra trong quý 1. Với 18 Chi hội luật gia trực thuộc Hội Luật huyện và 504 hội viên công tác xây dựng cơ cấu tổ chức Hội Luật gia huyện đã ổn định và đi vào hoạt động có hiệu quả và đạt được 1 số thành quả như sau.

Hội Luật gia huyện Tân Uyên thực hiện tốt các nhiệm công tác hội trong quý 1 năm 2021

 •   06/04/2021 05:46:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch công tác Hội công tác năm 2021 trong quý 1 Hội Luật gia huyện Tân Uyên đã đạt được một số kết quả như sau:
Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021 của chi hội Luật gia Viện kiểm sát tỉnh

Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021 của chi hội Luật gia Viện kiểm sát tỉnh

 •   02/04/2021 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch hoạt động của chi hội Luật gia.Trong những tháng đầu năm chi hội đã tham mưu thực hiện tốt các hoạt động: Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Chi hội: tích cực tham gia vào dự thảo tham gia góp ý dự thảo Quy định về danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh năm 2020, tham gia ý kiến vào dự thảo chương trình công tác dân vận năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu…
Chi hội Luật gia Ban Nội chính tỉnh ủy tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

Chi hội Luật gia Ban Nội chính tỉnh ủy tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

 •   01/04/2021 05:24:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 Chi Hội Luật gia Ban Nội chính tỉnh Lai Châu.
VHTTDL

Chi hội luật gia sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

 •   27/11/2020 02:11:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Chi hội Luật gia Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch mới được kiện toàn, sát nhập với chi hội Luật gia Trung tâm Thông tin tuyên truyền thuộc sở. Dưới sự Lãng đạo của Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đã tạo điều kiện giúp chi hội luật gia hoạt động. Do đó, Chi hội tích cực phát huy vai trò của hội viên Luật gia trong các công tác hoạt động của hội.

Chi hội luật gia Hội Nông dân tỉnh phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan

 •   19/11/2020 02:23:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Chi Hội Luật gia Hội Nông dân tỉnh Lai Châu luôn được sự quan tâm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện cho sự phát triển của Chi hội ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng cũng như đội ngũ hội viên luật gia.

Chi hội luật gia Tòa án Nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động

 •   19/11/2020 02:14:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch hoạt động của chi hội Luật gia, nâng cao vai trò của chi hội trong các mặt hoạt động của chi hội. Trong những tháng đầu năm chi hội đã tham mưu thực hiện tốt các hoạt động:

Hội luật gia tỉnh Lai Châu quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

 •   16/11/2020 02:24:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 trong trong 9 tháng đầu năm 2020 Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra.

Hội luật gia huyện Tam Đường tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động

 •   13/11/2020 02:22:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch công tác Hội Luật gia năm 2020 và chỉ đạo của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu, trong năm 2020 Hội Luật gia huyện Tam Đường đã tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội. Với 19 Chi hội luật gia trực thuộc Hội Luật gia huyện và 261 hội viên công tác xây dựng cơ cấu tổ chức Hội Luật gia huyện Tam Đường trong năm 2020 đã ổn định và đi vào hoạt động có hiệu quả.
HLGdaihoi

Cán bộ, đảng viên văn phòng Hội luật gia tỉnh Lai Châu quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Chi bộ Hội luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống

 •   13/11/2020 02:16:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Đại hội Chi bộ Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 12-13/5. Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần dân chủ, đoàn kết và sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, đảng viên, CCVC. Chi bộ đã nỗ lực triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đạt được những kết quả quan trọng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đều đạt và vượt.

Hội luật gia huyện Mường Tè tich cực phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân

 •   12/11/2020 02:20:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Mường Tè là một huyện vùng cao biên giới, địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn; trình độ dân trí thấp, sự hiểu biết pháp luật của nhân dân còn nhiều hạn chế. Kinh tế - xã hội chậm phát triển, đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn; các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch luôn lợi dụng để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” lợi dụng các vấn đề tự do, tín ngưỡng, tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật nhằm gây mất ổn định chính trị xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây không ít khó khăn cho hoạt động công tác hội, tuy nhiên công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tới cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện luôn luôn được sự quan tâm của Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ và Hội Luật gia huyện.

Hội luật gia Thành phố Lai châu những kết quả nổi bật

 •   05/11/2020 02:23:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Hội Luật gia Thành phố Lai Châu luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền cùng với sự nhiệt tình và trách nhiệm của Ban Chấp hành cũng như hội viên đã đạt được những kết quả nổi bật.

Hội luật gia huyện Tân Uyên thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

 •   04/11/2020 02:21:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch công tác Hội năm 2020 và chỉ đạo của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu, trong năm 2020 bên cạnh những khó khăn nhưng Hội Luật gia huyện Tân Uyên đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội. Công tác xây dựng cơ cấu tổ chức Hội Luật gia huyện trong những tháng đầu năm 2020 đã ổn định và đi vào hoạt động có hiệu quả. Tổng số Chi hội 15 Chi hội luật gia trực thuộc với 323 hội viên. Công tác tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng các hình thức phong phú
Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

 •   21/10/2020 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm trong năm 2020 Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật tái hòa nhập cộng đồng của Hội Luật gia Việt Nam; trại giam Công an tỉnh: phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật và kỹ năng sống cho người sắp chấp hành xong án phạt tù được 10 cuộc cho 460 người đang chấp hành hình phạt tù về các nội dung các quy định về quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù theo Nghị định 80/2011/NĐ-CP; giới thiệu về kỹ năng sống…phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện, thành phố, trại tạm giam công an tỉnh phổ biến, giáo dục, kỹ năng sống tái hòa nhập cộng đồng, giáo dục tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giam, tạm giữ ( bị can, bị cáo) được 09 cuộc cho 128 người bị tạm giam, tạm giữ
ảnh mình họa (nguồn internet)

Chi hội luật gia Mặt trận tổ quốc tỉnh Lai Châu tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật

 •   06/10/2020 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch công tác của Chi hội năm 2020, chi hội luật gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt hiệu qua cao với nhiều hình thức:
ảnh mình họa (nguồn internet)

Hội luật gia tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 •   04/09/2020 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH⁄ĐUK, ngày 04/9/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 05/9/2020, Chi bộ Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Cảnh Phương, Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh chủ trì Hội nghị.
Chi hội luật gia Viện kiểm sát tỉnh với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Chi hội luật gia Viện kiểm sát tỉnh với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

 •   01/09/2020 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Chi hội luật gia Viện kiểm sát tỉnh tăng cường phối hợp với Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh, các cơ quan thông tin Đài phát thanh truyền hình, Báo Lai Châu, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc VKSND tỉnh, Đoàn thanh niên, Tổ tuyên truyền thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp
HLGMTe

Hội luật gia huyện Mường Tè tham gia phối hợp kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật

 •   31/08/2020 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Với mục đích đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời, tránh bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, vừa qua, Hội Luật gia huyện Mường Tè và chi hội luật gia Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã tham gia phối hợp kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật tại 07 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè gồm: Tá Bạ, Mù Cả, Pa Ủ, Can Hồ, Vàng San, Bum Nưa và thị trấn Mường Tè.

Các tin khác

Bầu cử QH, HĐND 2021

0000

Hướng dẫn soạn thảo văn bản của Hội Luật gia

Thời gian đăng: 07/09/2021

lượt xem: 19 | lượt tải:20

03/KH-HLG

Kế hoạch Công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2020

Thời gian đăng: 03/02/2020

lượt xem: 359 | lượt tải:183

37/CV-HLG

V/v tuyên truyền, phổ biến trong cbccvc và nhân dân về nội dung Công ước tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Thời gian đăng: 10/10/2019

lượt xem: 631 | lượt tải:214

23/KH-HLG

Tổ chức Hội nghị xây dựng mô hình điểm công tác Hội Luật gia tại các xã năm 2018

Thời gian đăng: 10/10/2019

lượt xem: 445 | lượt tải:74

23/KH-HLG

Tổ chức Hội nghị xây dựng mô hình điểm công tác Hội Luật gia tại các xã năm 2018

Thời gian đăng: 10/10/2019

lượt xem: 299 | lượt tải:1
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 2
 • Hôm nay: 215
 • Tổng lượt truy cập: 6,530,224
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down