Thứ tư, 24/04/2024, 10:29

Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai công tác chi hội năm 2016

Thứ ba - 26/01/2016 16:21 1.687 0

Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh  triển khai công tác chi hội năm 2016

Chi hội đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu và sự lãnh đạo của Đảng ủy VKSND tỉnh Lai Châu về công tác hội. Năm 2015, Chi hội đã tổ chức thành công Đại hội Chi hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên theo hướng “Mỗi hội viên luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật”, gắn với tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật; công tâm và bản lĩnh; kỷ cương và trách nhiệm; tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) về xây dựng Đảng, kết quả 100% các hội viên giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không có hội viên nào vi phạm pháp luật phải xem xét kỷ luật về Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.
Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 của Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức ngày 22/01/2016, Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Lai Châu được ghi nhận đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cơ quan VKSND tỉnh Lai Châu. Theo báo cáo tổng kết Chi hội năm 2015, Chi hội đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu và sự lãnh đạo của Đảng ủy VKSND tỉnh Lai Châu về công tác hội. Năm 2015, Chi hội đã tổ chức thành công Đại hội Chi hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên theo hướng “Mỗi hội viên luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật”, gắn với tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật; công tâm và bản lĩnh; kỷ cương và trách nhiệm; tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) về xây dựng Đảng, kết quả 100% các hội viên giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không có hội viên nào vi phạm pháp luật phải xem xét kỷ luật về Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Làm tốt công tác phát triển hội viên, năm 2015 đã kết nạp 18 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 40, thành lập thêm 01 tổ luật gia nâng tổng số tổ luật gia lên 5 tổ và kiện toàn các tổ trưởng, đồng thời đề nghị cấp trên cấp mới và làm lại thẻ cho 21 hội viên. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo nhiều văn bản pháp luật và dưới luật, tham gia xét duyệt 30 sáng kiến thi đua cơ sở; làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong ngành, các tổ chức đoàn thể, các chi hội bạn để tham gia tuyên truyền pháp luật thông qua việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp như Kiểm sát 71 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; Kiểm sát điểu tra 95 vụ/181 bị cáo, trong đó đề ra yêu cầu điều tra 46 vụ; truy tố 83 vụ/164 bị can; Kiểm sát xét xử 86 vụ/ 167 bị cáo, trong đó đưa đi xét xử lưu động 14 vụ án; tiến hành khánh nghị phúc thẩm đối với bản án, quyết định của tòa án cùng cấp là 8 vụ/9 bị cáo; Kiểm sát số người tạm giữ 93 trường hợp, tạm giam 722 trường hợp; Kiểm sát phúc thẩm dân sự 11 vụ; Kiểm sát thi hành án dân sự 135 việc với tổng số tiền 3.345.735.000; kiểm sát giải quyết 78 đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh. Tích cực tham gia viết và được đăng tải 80 tin, bài trên trang thông tin, điện tử VKSND tỉnh và các trang thông tin đại chúng. 100% các Luật gia của Chi hội nghiên cứu, làm bài dự thi "Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" và thực hiện “Ngày pháp luật” hằng tháng,  tuyên truyền và tặng quà tại xã Tung Qua Lìn với tổng trị giá 12.500.000 đồng; Phối hợp cùng phòng nghiệp vụ, Đoàn thanh niên và Trại tạm giam công an tỉnh phổ biến kỹ năng sống cho hơn 30 phạm nhân; đã tư vấn pháp luật cho 70 lượt công dân thông qua công tác nghiệp vụ tiếp công dân, kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo;

Tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47 của Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia; phối hợp tổng kết 05 năm (2011-2015) thực hiện Nghị quyết 49/BCT của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa VKSND tỉnh Lai Châu với Hội Luật gia tỉnh Lai Châu về tham gia ý kiến đối với việc tuyển chọn đề nghị bổ nhiệm kiểm sát viên các cấp.

Trong năm 2015 có 02 luật gia được cấp bằng Thạc sỹ Luật học, 07 Luật gia đã thi đỗ tốt nghiệp Cử nhân Luật; 02 luật gia đào tạo chuyên viên cao cấp, 05 luật gia đào tạo Chuyên viên chính; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho 08 Luật gia và bồi dưỡng công tác khác cho 07 Luật gia của Chi hội;

Ghi nhận những kết quả trên, năm 2015, Chi hội được Hội cấp trên tặng giấy khen, có 01 Luật gia được Trung ương Hội tặng Bằng khen và 04 Luật gia được Hội Luật gia tỉnh tặng giấy khen, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Kiểm sát Lai Châu năm 2015.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng bộ đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi hội, nhất là việc thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ sở đối với công tác hội, hướng dẫn của Hội luật gia cấp trên, chủ động và phối hợp tốt với các đơn vị, các đoàn thể làm tốt các khâu công tác của chi hội, nhất là thông qua một số hoạt động nghiệp vụ của ngành. Tuy nhiên năm 2016 cần khắc phục một số tồn tại như công tác lãnh đạo của BCH Chi hội cần quyết liệt hơn, nền nếp hơn; xác định, vận dụng và phát huy tốt hơn những lợi thế trong công tác của ngành đối với hoạt động của chi hội; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, tìm giải pháp và thực hiện tốt các nhiệm vụ của chi hội.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Phương, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh ghi nhận Chi hội đã làm tốt công tác triển khai Luật tổ chức VKS năm 2014, duy trì đều đặn “Ngày pháp luật” và công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật đồng bào biên giới cũng như kỹ năng sống cho người thi hành án phạt tù. Thời gian tới Chi hội cần tiếp tục nắm rõ chức năng nhiệm vụ của đơn vị của cơ quan để phối hợp làm tốt công tác hội, vận động hội viên học tập tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, tiếp tục học tập quán triệt và triển khai thực hiện các đạo luật mới có hiệu lực thi hành, tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 12 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội; hưởng ứng và tham gia tốt các phong trào thi đua của Hội, của tỉnh cũng như của ngành, đảm bảo mỗi luật gia là một tuyên truyền viên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Hiếu tiếp thu các ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên, đồng thời cũng ghi nhận ý kiến thảo luận nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đối với chất lượng sinh hoạt của các tổ luật gia cũng như phối hợp tốt với các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức đoàn thể để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Trong thời gian tới Chi hội tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đồng chí UVBCH, Ban kiểm tra và đặc biệt là nâng cao trách nhiệm các đồng chí Tổ trưởng các tổ luật gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Chi hội. Ban chấp hành Chi hội chủ động rà soát các việc của Chi hội đã đề ra theo Kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đơn vị nghiệp vụ và tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ của các cấp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới và làm tốt công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, công tác kiểm tra, giám sát và công tác thi đua khen thưởng và một số hoạt động khác. Đồng chí cũng đề nghị toàn thể hội viên chi hội đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của chi hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương.

Tác giả: Trọng Bính

Nguồn tin: Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát tỉnh Lai Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1429 | lượt tải:274

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1258 | lượt tải:337

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1288 | lượt tải:305

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1607 | lượt tải:481

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 1822 | lượt tải:517
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 50
  • Hôm nay: 4,515
  • Tổng lượt truy cập: 11,082,481
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down