Thứ hai, 15/07/2024, 07:58

Diễn văn khai mạc Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009-2014

Thứ sáu - 05/04/2013 06:37 6.125 0

Đ/c Nguyễn Quang Tản - Chủ tịch lâm thời HLG tỉnh khai mạc Đại hội

Đ/c Nguyễn Quang Tản - Chủ tịch lâm thời HLG tỉnh khai mạc Đại hội
Trong bầu không khí thi đua sôi nổi thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh Lai Châu (28/6/1909 - 28/6/2009); 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/200)… Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh uỷ – UBND tỉnh và TW Hội Luật gia Việt Nam.
Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!
          Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
Kính Thưa các đồng chí  lãnh đạo TW  Hội Luật gia Việt Nam!         
         Thưa các quý  vị đ ại biểu !
        Thưa các vị luật gia!
         Thưa toàn thể Đại hội!
 
       Trong bầu không khí thi đua sôi nổi thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh Lai Châu (28/6/1909 - 28/6/2009); 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/200)…  Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh uỷ – UBND tỉnh và TW Hội Luật gia Việt Nam. Hôm nay, tại thị xã Lai Châu, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009-2014, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, phát huy trí tuệ của các luật gia trong các lĩnh vực công tác pháp luật nhằm góp phần xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, bền vững, sớm ra khỏi tình trạng tỉnh đặc biệt khó khăn như mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra.  
 
          Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và có tính lịch sử chính trị của tỉnh nhà; lần đàu tiên các luật gia trong tỉnh có một diễn đàn chính trị để bày tổ tâm tư, nguyện vọng của mình và cùng thống nhất xây dựng một chương trình hành động của Hội Luật gia tỉnh. Các hoạt động của Đại hội cũng là dịp để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân các dân  tộc trong tình về vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong việc tham gia thực hiện pháp luật của Nhà nước.
 
          Đại hội rất vinh dự được đón các đồng chí lãnh tỉnh, lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, lãnh đạo các Sở, Ban ngành đoàn thể tỉnh cùng 67 luật gia đang công tác ở các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các đồng chí phóng viên Báo Lai Châu, Đài phát thành truyền hình tỉnh tham dự Đại hội. Đây là nguồn động viên to lớn góp phần vào sự thành công của Đại hội.
 
          Kính thưa Đại hội!
         Tỉnh Lai Châu được chia tách thành lập theo Nghị quyết số 22 kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XI năm 2004. Hệ thống chính trị của tỉnh đã và đang được tiếp tục củng cố và kiện toàn. Được sự quan tâm của TW Hội Luật gia Việt Nam và sự quan tâm tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu, ngày 30/01/2008 Thường trực Tỉnh uỷ đã ra Thông báo số 195 - TB/TU về việc thành lập Ban vận động thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Ban vận động gồm 05 đồng chí và giao cho đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng ban, đã vận động được được 67 hội viên là luật gia đang công tác trong các lĩnh vực tham gia vào Hội Luật Gia  tỉnh Lai Châu. Ngày 23 tháng 3 năm 2009 UBND tỉnh Lai Châu đã ra Quyết định số 209/QĐ-UBND thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu và ra Quyết định số 289/QĐ-UBND chỉ định Ban chấp hành lâm thời Hội Luật gia tỉnh Lai Châu gồm 15 đồng chí.
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có Hội Luật gia tỉnh Lai Châu là một tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức thống nhất tự nguyện của các luật gia trong tỉnh. Mặc dù mới được thành lập, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã tích cực tuyên truyền, vận động tập hợp giới luật gia trong toàn tỉnh góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh  theo tinh thần Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật theo Nghị quyết số 37/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2008-2012 và các Chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống tội phạm về ma tuý, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em,  phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, pháp luật về khiếu nại tố cáo và phát huy các quyền tự do dân chủ của công dân. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, giám sát việc thực pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước về xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật. Quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và của các Hội viên. Chủ động tổ chức cho các luật gia nghiên cứu tham gia ý kiến vào các dự án Luật, dự thảo văn bản pháp luật do các cơ quan Nhà nước cấp trên yêu cầu và theo hướng dẫn của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Tích cực tham gia vào các hội nghị lấy ý kiến vào các dự án Luật do Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các ngành ở địa phương tổ chức… Các hoạt động của Hội đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.
 
         Kính  thưa Đại hội!
      Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ nhất chúng ta tập trung đánh giá lại những kết quả nổi bật của Hội từ khi thành lập đến nay, đồng thời xác định nhiệm vụ chính trị của Hội và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới. Đại hội lần này còn có nhiệm vụ quan trọng nữa là đoàn kết, dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm cao để lựa chọn, giới thiệu các đồng chí luật gia có uy tín, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Hội Luật gia tỉnh khoá I, nghiệm kỳ 2009 – 2014 để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội. Nhằm góp phần xây dựng Lai Châu chính trị ổn định kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng – an ninh vững mạnh tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
  
    Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội lần thứ nhất Hội Luật gia tỉnh Lai Châu.
 
     Chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TW Hội Luật gia Việt Nam, các Luật gia, các vị đại biểu mạnh  khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
                 
Xin cảm ơn!

Tác giả: luatgialaichau

Nguồn tin: luatgialaichau.org

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1738 | lượt tải:327

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1438 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1475 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1830 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2202 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 7,237
  • Tổng lượt truy cập: 11,798,718
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down