Thứ ba, 16/07/2024, 07:33

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu một số kết quả công tác hội luật gia quý I, năm 2017

Thứ hai - 27/03/2017 10:35 2.166 0
1. Trong quý I các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã tổ chức và tham gia các hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo Luật do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội và các ngành tổ chức đã tham gia 05 dự thảo Luật với 2.00 lượt hội viên luật gia tham gia như: Dự thảo Luật Cảnh vệ; Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2014; Dự thảo Luật Quản lý Ngoại thương; Dự thảo Luật Quy hoạch  … Điển hình như Chi hội Văn phòng Hội Luật gia tỉnh, Chi hội Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Chi hội Sở Thông tin và Truyền thông, Chi hội Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi hội Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi hội Toà án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia huyện Tân Uyên, Hội Luật gia Thành phố Lai Châu, Hội Luật gia huyện Tam Đường, Hội Luật gia huyện Sìn Hồ, Hội Luật gia huyện Phong Thổ.
Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh cùng các chi hội tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật cho UBND tỉnh và các sở, ban, ngành. Điển hình như Chi hội Luật gia huyện Tam Đường tham gia thẩm định 5 văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản của cơ quan ngành, địa phương, Trung uơng với 07 cuộc và 75 người tham gia góp ý các văn bản: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hoà giải thành trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Đề án nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020; Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý; Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 
2. Thông qua các Chi hội, Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tỉnh; Hội Luật gia các huyện, thành phố; Chi hội luật gia Cục thi hành án dân sự, Chi Hội Luật gia Tòa Án tham gia tư vấn pháp luật lưu động, tư vấn pháp luật qua điện thoại, tư vấn pháp luật trực tiếp cho các tổ chức và cá nhân liên quan đến các vụ việc hành chính, chế độ chính sách, đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, hình sự, kinh tế… Trong đó tư vấn trực tiếp 03 vụ việc cho 03 tổ chức, cá nhân.
Hội Luật gia tỉnh đã Phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và cộng đồng của TW Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tư vấn lưu động tại 16 thôn, bản của 04 xã, thị trấn của 2 huyện: Tân Uyên (Thị trấn Tân Uyên; Xã Phúc Khoa), Tam Đường (Xã Bình Lư; Xã Bản Bo) về Luật đất đai năm 2013; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Bộ luật Lao động năm 2012; Bộ luật Dân sự cho 679 lượt người.
Các hội viên Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tham gia tư vấn pháp luật lưu động tại 04 xã của huyện Nậm Nhùn và Sìn Hồ, thực hiện tư vấn cho 04 đối tượng yêu cầu tư vấn.
 
3. Thông qua các Chi hội, Điển hình như Chi Hội Luật gia huyện Tam Đường trợ giúp pháp lý được 18 cuộc với 694 lượt người tham gia, trợ giúp pháp lý và trợ giúp được 13 người. Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tỉnh trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia tỉnh, Chi hội Sở Tư pháp, Chi Hội Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Trong Hoạt động trợ giúp pháp lý chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hình sự; hôn nhân và gia đình; dân sự; đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; Luật giao thông đường bộ; Luật phòng, chống ma túy; Luật bảo vệ môi trường; Bộ luật tố tụng dân sự và thi hành án dân sự và một số lĩnh vực pháp luật khác… Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã thực hiện trợ giúp pháp lý 07 vụ cho 07 đối tượng yêu cầu trợ giúp pháp lý.
 
4. Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân tại cơ sở của xã, phường, thị trấn các huyện, thành phố và cán bộ, công chức, hội viên ở các cấp Hội về các Luật mới được thông qua và các Luật mới đã có hiệu lực thi hành như sau: Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức Quốc hội; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật nghĩa vụ quân sự; Bộ luật dân sự; Bộ luật hình sự; Bộ luật tố tụng hình sự; Luật bảo hiểm xã hội; Luật trưng cầu ý dân; Luật tố tụng hành chính; Luật thống kê; Luật Bảo về người tiêu dùng; Luật Bảo vệ môi trường…Điển hình như: Hội Luật gia huyện Tam Đường tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 81 cuộc với tổng số 3.945 lượt người. Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật được 04 cuộc với 40 người tham dự về: Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam; Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Các quy định của tỉnh về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015. Chi hội Luật gia huyện Nậm Nhùn tổ chức được 03 cuộc tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho 364 lượt người tham gia. Chi hội Luật gia Thành phố đã thực hiện tuyên truyền được 39 cuộc với 809 lượt người tham gia. Chi hội Luật gia huyện Mường Tè đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 02 buổi với 90 lượt người tham gia.
Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân thông qua các hoạt động của cơ quan, đơn vị như: Chi hội Sở Tư pháp, Chi hội Thanh tra tỉnh, Chi hội Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Chi hội Sở Thông tin và Truyền thông, Chi hội Cục thi hành án dân sự tỉnh, Chi hội Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi hội Toà án nhân dân tỉnh, Chi hội Công ty Điện lực Lai Châu; Hội Luật gia các huyện, thành phố: Thành phố Lai Châu, Tân Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ… Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng mô hình điểm công tác Hội Luật gia theo cuộc vận động “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật”.  
       Thực hiện Thông báo số 12-TB/VPTU ngày 21/12/2015 về việc Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
       Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua việc tổ chức thường xuyên “Ngày pháp luật” trong sinh hoạt của Chi hội và của Hội Luật gia các huyện, thành phố. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền thông qua  các Hội nghị, Hội thảo, các cuộc tuyên truyền trực tiếp, hoặc thông qua các cơ quan thông tin đại chúng: Thông qua Báo Lai Châu, đài phát thanh truyền hình tỉnh. Riêng Hội Luật gia tỉnh đã biên tập phát hành 500 cuốn thông tin “Pháp luật với Đời sống” số 1 năm 2016; duy trì trang thông tin điện tử tỉnh Lai Châu với tổng lượng truy cập 1.058.511 người truy cập (Bình quân mỗi tháng có trên 5000 lượt truy cập; Mỗi ngày có trên 200 lượt truy cập). Trong Quý I Chi hội Luật gia Sở Thông tin truyền thông đã tuyên truyền 22 tin, bài về các hoạt độngPBGDPL của các sở, ban, ngành đoàn thể, các huyện, thành phố trong toàn tỉnh
        
5.  Hội Luật gia các cấp đã tiếp, giải quyết đơn thư khiếu nại là 39 lượt với 66 người. Đã đã hướng dẫn, giải thích cho công dân hiểu pháp luật về khiếu nại, đồng thời giúp công dân thực hiện đúng quyền khiếu nại...Điển hình là Chi hội Thanh tra tỉnh.
 
6. Hội Luật gia các cấp tích cực tham gia hướng dẫn và hỗ trợ công tác hoà giải cơ sở. Điển hình là Hội Luật gia huyện Tam Đường tổ chức hoà giải thành công 16/19 vụ. Chủ yếu là lĩnh vực hôn nhân và gia đình; đất đai; dân sự; Hình sự; Hành chính…
 
7. Các chi hội luật gia các xã, phường, thị trấn đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức hoà giải cơ sở đã tham gia hướng dẫn, hỗ trợ công tác hoà giải ở cơ sở. Điển hình Chi hội Luật gia Thành phố đã hoà giải thành 06 vụ chủ yếu là xích mích nhỏ, lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình…
 
 Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và Luật phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của UBND tỉnh…Điển hình là Chi hội Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Chi hội Thanh tra tỉnh, Chi hội Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi hội Toà án nhân dân tỉnh, chi hội luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh.  
 
7. Hội Luật gia các cấp tích cực tuyên truyền, thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước. Tham gia các Hội nghị, hội thảo  về xây dựng Luật Trưng cầu ý dân; Mô hình đối thoại đa chủ thể trong giải quyết dơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; Thi hành pháp luật về tạm giam, tạm giữ… do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với các Tổ chức phi chính phủ tổ chức. Thông qua Dự án “Tư vấn pháp luật về Hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số các tỉnh miền Bắc Việt Nam” Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tỉnh đã Phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và cộng đồng của TW Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn cho 30 trưởng thôn, bản của các xã, thị trấn trong vùng thuộc 03 huyện Tân Uyên, huyện Tam Đường, huyện Phong Thổ. Tổ chức tập huấn cho 43 cán bộ tổ chức xã hội trưởng hoặc phó các đoàn thể (Mặt trận Tổ quốc; Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựư chiến binh; Chi hội Luật gia; Ban Thanh tra nhân dân) của 07 xã, thị trấn Dự án thuộc huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu gồm: Thị trấn Tam Đường; xã Bản Bo; xã Hồ Thầu; xã Thèn Sin; xã Bản Hon; xã Bản Giang. Nội dung tập huấn gồm: Luật đất đai năm 2013; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Bộ luật Lao động năm 2012; Bộ luật Dân sự.
 
10. Trong Quí I công tác phát triển hội viên tiếp tục được quan tâm chú trọng. Đặc biệt, Chi Hội Luật gia huyện Tam Đường đã kết nạp được 17 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 2.632 hội viên. Hiện nay số Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh là 15 Chi hội; số Chi hội Luật gia ở các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Hội Luật gia các huyện, thành phố là 38 Chi hội (Trong đó, thành phố Lai Châu và huyện Tân Uyên đã hoàn thành 100% việc thành lập Chi hội Luật gia trực thuộc huyện và các Chi hội xã, phường, thị trấn); thành lập mới 02 Chi hội cấp xã nâng tổng số Chi hội luật gia xã, phường, thị trấn là 48 Chi hội trên 108 xã, phường, thị trấn; thành lập mới 01 chi hội luật gia trực thuộc huyện. Tiếp tục duy trì hoạt động 02 Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tỉnh; duy trì 10 Trung tâm pháp luật cộng đồng thuộc xã, phường, thị trấn; tiếp tục duy trì 15 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia xã, phường, thị trấn. Tiếp tục vận động, hướng dẫn các sở, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh thành lập Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Hội Luật gia các huyện, thành phố tiếp tục thành lập các Chi hội Luật gia ở các ban, ngành, đoàn thể huyện, thành phố; thành lập Chi hội Luật gia và Trung tâm pháp luật cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Tiếp tục triển khai việc làm Thẻ hội viên luật gia năm 2017./.

Tác giả: Cảnh Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1741 | lượt tải:328

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1441 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1478 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1833 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2205 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 54
  • Hôm nay: 3,945
  • Tổng lượt truy cập: 11,804,598
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down