Thứ hai, 15/07/2024, 23:40

Kết quả hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm 2017

Thứ hai - 10/07/2017 07:37 1.291 0

Hội Luật gia tỉnh Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân

Hội Luật gia tỉnh Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân
Để kết quả hoạt động ngày càng hiệu quả hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2017, các văn bản chỉ đạo các cấp Hội hoạt động hiệu quả thiết thực. Do đó trong 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt được các kết quả:
Hội Luật gia các cấp đã tổ chức và tham gia các hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo Luật do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội và các ngành tổ chức đã tham gia 08 dự thảo Luật với 2.000 lượt hội viên luật gia tham gia như: Dự thảo Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Dự thảo Luật Cảnh vệ; Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Bảo vệ môi trường; Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương; Dự thảo Luật Quy hoạch; Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Dự thảo Luật Thuỷ lợi; Dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)… Tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật với tổng số 08 dự thảo văn bản cho UBND tỉnh và các sở, ban, ngành.
 Thông qua các Chi hội, Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tỉnh; Hội Luật gia các huyện, thành phố; Chi hội luật gia Cục thi hành án dân sự, Hội Luật gia huyện Sìn Hồ tham gia tư vấn pháp luật lưu động, tư vấn pháp luật qua điện thoại, tư vấn pháp luật trực tiếp cho các tổ chức và cá nhân liên quan đến các vụ việc hành chính, chế độ chính sách, đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, hình sự, kinh tế… cho các tổ chức và cá nhân với 87 lượt người. Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và cộng đồng của TW Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tư vấn lưu động tại 36 thôn, bản của 09 xã, thị trấn của 03 huyện Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ với 1.935 người dân tham dự. Phát hơn 4.000 tờ rơi thông tin pháp luật.
Thông qua hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lýcủa Hội Luật gia tỉnh và Hội Luật gia các huyện điển hình như  Hội Luật gia huyện Tam Đường đã phối hợp  triển khai trợ giúp được 43 buổi với 2.025 lượt người tham gia và trợ giúp cho 24 cá nhân.
Trong hoạt động trợ giúp pháp lý chủ yếu liên quan đến lĩnh vực  hình sự; hôn nhân và gia đình; dân sự; đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; Luật giao thông đường bộ; Luật phòng, chống ma túy; tố tụng dân sự và thi hành án dân sự và một số lĩnh vực pháp luật khác…Ngoài ra Hội Luật gia tỉnh phối hợp triển khai thực hiện công tác phổ biến pháp luật, kỹ năng sống và trợ giúp pháp lý cho phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tam giam Công an tỉnh và Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện thành phố. Tính đến 1/6/2017, đã phổ biến, giáo dục kỹ năng sống tái hoà nhập cộng đồng, tư vấn về quyền và nghĩa vụ cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp luật, kỹ năng sống khi tái hoà nhập cộng đồng cho 23 phạm nhân  tại Trại tam giam Công an tỉnh;  Cơ quan thi hành án Công an huyện, thành phố. Phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giam, tạm giữ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự cho 128 người  tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tân Uyên;  Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố;  Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tam Đường;  Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Mường Tè;  Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Than Uyên.
Hội Luật gia các cấp đã trực tiếp và tham gia phối hợp tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại là 39 lượt với 66 người. Đã đã hướng dẫn, giải thích cho công dân hiểu pháp luật về khiếu nại, đồng thời giúp công dân thực hiện đúng quyền khiếu nại... 
  Các cấp  Hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp và lưu động được 385 cuộc cho 16.850 lượt người.  Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Hội Luật gia Thành phố Lai Châu tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 300 cán bộ Mặt trận tổ quốc và cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ từ thành phố đến các ban công tác mặt trận và các chi hội phụ nữ xã, phường của thành phố.
 Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và cộng đồng của TW Hội Luật gia Việt Nam tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật lưu động tại 36 thôn, bản của 09 xã, thị trấn của 03 huyện Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ với 1.935 người dân tham dự. Phát hơn 4.000 tờ rơi thông tin pháp luật. Tổ chức 03 Hội nghị Tuyên truyền pháp luật hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại 03 huyện Tam Đường, Tân Uyên và huyện Phong Thổ với 806 đại biểu tham dự. Hội Luật gia huyện Tam Đường phối hợp với Hội Phụ nữ huyện mở 8 hội nghị tuyên truyền cho 800 hội viên hội phụ nữ 8 xã, thị trấn các nội dung văn bản: Hiến pháp 2013, Luật Hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình... Phối hợp tổ chức 1 hội nghị tuyên truyền cho 168 đại biểu các văn bản: Bộ luật Dân sự 2015; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật phòng chống tham nhũng... Tổ chức hội nghị tuyên truyền cho 250 học sinh trường dân tộc nội trú huyện Tam Đường. Các hội viên Hội Luật gia huyện Tam Đường tham gia tuyên truyền tại 71 bản thuộc 06 xã với hơn 4.000 lượt người tham gia học tập. Chỉ đạo các chi hội luật gia các cơ quan, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền được 213 cuộc với tổng số 8.520 lượt người tham gia học tập.
          Hội Luật gia các cấp tích cực tham gia hướng dẫn và hỗ trợ công tác hoà giải cơ sở 126 vụ việc cho 191 lượt người chủ yếu là lĩnh vực hôn nhân và gia đình; đất đai; dân sự; Hình sự; Hành chính…
Thông qua Dự án “Tư vấn pháp luật về Hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số các tỉnh miền Bắc Việt Nam” Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tỉnh đã Phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và cộng đồng của TW Hội Luật gia Việt Nam tổ chức 01 lớp tập huấn pháp luật cho các trưởng nhóm nông dân theo sở thích cho 35 người; tổ chức 01 lớp tập huấn pháp luật cho 30 trưởng thôn, bản; 02 lớp tập huấn pháp luật cho 74 cán bộ tổ chức xã hội. Thành phần tập huấn là trưởng thôn, bản của các xã, thị trấn, trưởng hoặc phó các đoàn thể (Mặt trận Tổ quốc; Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Chi hội Luật gia; Ban Thanh tra nhân dân)   của các xã, thị trấn Dự án thuộc huyện Tam Đường, huyện Tân Uyên, huyện, huyện Phong Thổ; tư vấn pháp luật lưu động tại 36 thôn, bản của 09 xã, thị trấn của 03 huyện Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ với 1.935 người dân tham dự.
 
           Hiện nay số Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh là 15 Chi hội; số Chi hội Luật gia ở các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Hội Luật gia các huyện, thành phố là 38 Chi hội; số Chi hội luật gia xã, phường, thị trấn là 50 Chi hội. Trong đó, thành lập mới 06 chi hội (gồm 02 chi hội Luật gia trực thuộc huyện và 04 chi hội luật gia xã)
          Công tác phát triển hội viên tiếp tục được quan tâm chú trọng  trong 6 tháng đầu năm Hội Luật gia các cấp đã vận động kết nạp được thêm 195 hội viên nâng tổng số hội viên luật gia  toàn tỉnh lên 2.810 hội viên.
            Tiếp tục triển khai việc làm thẻ hội viên luật gia năm 2017. Cấp mới thẻ hội viên cho 166 hội viên.
                   Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua việc tổ chức “Ngày pháp luật” trong sinh hoạt của Chi hội và của Hội Luật gia các huyện, thành phố. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền thông qua các Hội nghị, Hội thảo, các cuộc tuyên truyền trực tiếp, hoặc thông qua các cơ quan thông tin đại chúng: Thông qua Báo Lai Châu, đài phát thanh truyền hình tỉnh. Riêng Hội Luật gia tỉnh đã biên tập phát hành 500 cuốn thông tin “Pháp luật với Đời sống” số 1 năm 2017; chuẩn bị biên tập và phát hành cuốn số 02 năm 2017; Chi hội luật gia Sở Văn hoá thể thao và Du lịch đã tuyên truyền 929 băng zôn, 126 lượt xe, 109 buổi thông tin cơ sở.  Hội Luật gia tỉnh duy trì trang thông tin điện tử: Lượng truy cập trên 1.132.482 lượt người (Bình quân mỗi tháng có gần 20.000 lượt người truy cập). 

Tác giả: Bạc Thu

Nguồn tin: Hội Luật gia tỉnh Lai Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1739 | lượt tải:327

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1439 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1477 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1831 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2204 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 36
  • Hôm nay: 8,906
  • Tổng lượt truy cập: 11,800,387
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down