Thứ hai, 15/07/2024, 08:15

HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU DỰ KỲ HỌP THỨ 19 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỈNH KHÓA XV

Thứ năm - 07/12/2023 22:14 640 0
Từ ngày 05 đến ngày 8/12/2023 Đ/c Tô Thị Hồng Lê – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh dự kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV.
Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Kỳ họp.
Dự Kỳ họp còn có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, các đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Thường trực HĐND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố...


Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.Tại kỳ họp đại biểu đã được nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết như: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, kế hoạch năm 2024; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 …; Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường liên xã Khun Há - Bản Bo, huyện Tam Đường; Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà nước, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn các dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuât, dịch vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh....; dự thảo Nghị quyết như: Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đường liên xã Khun Há - Bản Bo, huyện Tam Đường; Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xay dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà nước, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn các dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuât, dịch vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh...


                                                Quang cảnh kỳ họp

          Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của kỳ họp, các đại biểu HĐND khóa XV đã tập trung trí tuệ thảo luận và thống nhất các nội dung theo báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại kỳ họp. Đặc biệt là các đại biểu đã tập trung nghiên cứu ý kiến của cử tri trong quá trình thực hiện tiếp xúc cử tri và thể hiện vai trò của người đại biểu HĐND, thay mặt nhân  dân thực hiện chất vấn những vấn đề mà người dân đang quan tâm. Tại kỳ họp các đại biểu được chất vấn đã trả lời các ý kiến chất vấn đúng trọng tâm, trọng điểm mà cử tri quan tâm.
          Kỳ họp đã thông qua 24 Nghị quyết về các vấn đề mà các sở, ngành và cán bộ công chức và cử tri quan tâm.
Danh sách các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ mười chín, 
HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
(1) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024.
(2) Nghị quyết quyết định tổng số biên chế công chức; phê duyệt tổng số lượng người làm việc; hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và biên chế trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Lai Châu năm 2024.
(3) Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
(4) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.
(5) Nghị quyết phân bổ, bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
(6) Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.
(7) Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.
(8) Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
(9) Nghị quyết quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
(10) Nghị quyết quy định về một số chính sách đặc thù trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng; thăm hỏi khi ốm đau; phúng viếng trong tang lễ; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán, ngày thương binh liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
(11) Nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông liên vùng Pa Vệ Sủ - Pa Ủ, huyện Mường Tè đã được phê duyệt theo Nghị quyết 41/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường giao thông các xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ huyện Mường Tè.
(12) Nghị quyết giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.
(13) Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.
(14) Nghị quyết phê duyệt danh sách thôn, bản có đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc đối tượng đầu tư Tiểu dự án 1 thuộc dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
(15) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
(16) Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
(17) Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà nước, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn các dự án, kế hoạch, nhiệm vụ, phương án sản xuât nông nghiệp và các ngành nghề lĩnh vực khác thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
(18) Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
(19) Nghị quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
(20) Nghị quyết chấp thuận danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024.
(21) Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đường liên xã Khun Há - Bản Bo, huyện Tam Đường.
(22) Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
(23) Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND, ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.
(24) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2024.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, sáng nay (8/12), Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành bế mạc Kỳ họp.

Tác giả: Luật gia. THL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1738 | lượt tải:327

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1438 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1475 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1830 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2202 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 50
  • Hôm nay: 7,392
  • Tổng lượt truy cập: 11,798,873
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down