Thứ ba, 16/07/2024, 00:32

Kết quả triển khai thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thứ năm - 09/11/2023 10:59 733 0
Thực hiện Kế hoạch số 1000/KH-UBND, ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. sâu gần 3 năm triển khai thực hiện, Hội Luật gia tỉnh đã đạt được kết quả như sau:
- Công tác tham mưu, triển khai thực hiện: Hội Luật gia tỉnh đã ban hành 07 kế hoạch để triển khai thực hiện công tác đảm bảo tái hào nhập cộng đồng, cụ thể:  Kế hoạch số 108/KH-HLG ngày 22/9/2020 về việc phối hợp triển khai thực hiện công tác phổ biến pháp luật, kỹ năng sống và trợ giúp pháp lý cho người đang tái hòa nhập cộng đồng năm 2020; Kế hoạch số 20/KH-HLG ngày 17/02/2021 về việc phối hợp triển khai thực hiện công tác phổ biến pháp luật, kỹ năng sống và trợ giúp pháp lý cho phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh và cơ quan Thi hành án hình sự Công an các huyện, thành phố; Kế hoạch số 23/KH-HLG ngày 19/02/2021 về việc phối hợp triển khai thực hiện công tác phổ biến pháp luật, kỹ năng sống và trợ giúp pháp lý cho người đang tái hòa nhập cộng đồng năm 2021; Kế hoạch số 05/KH-TTTVPL&TGPL ngày 26/5/2022 về việc thực hiện Dự án “Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù” tại Lai Châu năm 2022; Kế hoạch số 03/KH-TTTVPL&TGPL ngày 29/3/2023 về việc phổ biến, tư vấn pháp luật tại cộng đồng cho người mới chấp hành xong án phạt tù năm 2023; Kế hoạch số 04/KH-TTTVPL&TGPL ngày 29/3/2023 về việc phổ biến, tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại tạm giam năm 2023; Kế hoạch số 14/KH-TTTVPL&TGPL ngày 20/6/2023 Kế hoạch thành lập mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.
- Công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
  Hội Luật gia tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung phù hợp với từng thời điểm, từng huyện để công tác triển khai hoạt động phổ biến pháp luật, kỹ năng sống và trợ giúp pháp lý cho người bị tạm giam, tạm giữ, phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng; xây dựng đội ngũ tư vấn viên, cộng tác viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm công tác của các sở, ngành, các văn phòng Luật sư để hoạt động phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý đạt chất lượng hiệu quả.
 Biên tập nội dung tài liệu liên quan hoạt động hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP  của Chính phủ và một số nội dung như: các chính sách hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng trong các lĩnh vực học tập, đào tạo nghề, tạo việc làm, sản xuất kinh doanh, bảo trợ xã hội; các quy định về xóa án tích, thủ tục xác nhận lý lịch tư pháp khi cần thiết; Quy định về thủ tục đăng ký tạm trú, đăng ký thường trú, làm căn cước công dân; Thủ tục vay vốn ưu đãi ở ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam; Các quy định pháp luật có liên quan; Nói chuyện về kỹ năng sống, những tấm gương tái hòa nhập cộng đồng tiêu biểu làm kinh tế giỏi; tư vấn và trợ giúp pháp lý theo yêu cầu.
 Phối hợp với phòng Cảnh sát THAHS –HTTP Công an tỉnh, Trại tạm giam Công an tỉnh và cơ quan Thi hành án hình sự Công an các huyện, thành phố tổ chức 27 cuộc phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 503 phạm nhân  tại Trại tạm giam Công an tỉnh và tại nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố; 29 cuộc phổ biến, tư vấn pháp luật tại cộng đồng cho 1.367 người mới chấp hành xong án phạt tù  tại các huyện, thành phố. Trong đó: nguồn ngân sách tỉnh 14/27 cuộc phổ biến, tư vấn pháp luật cho người bị tạm giam, tạm giữ, phạm nhân; 02/29 cuộc tư vấn pháp luật tại cộng đồng cho người mới chấp hành xong án phạt tù; 13/27 cuộc phổ biến, tư vấn pháp luật cho phạm nhân, 27/29 cuộc phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người mới chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng do dự án “Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù” tài trợ.
- Công tác tham mưu, chỉ đạo nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng: Hội Luật gia tỉnh tham mưu Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo trao đổi về mô hình Câu lạc bộ về tái hòa nhập cộng đồng tại tỉnh Lai Châu. Lai Châu là tỉnh duy nhất được Hội Luật gia Việt Nam lựa chọn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về công tác tái hòa nhập cộng đồng tại Thụy sỹ để triển khai mô hình tại tỉnh Lai Châu. Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-TTTVPL&TGPL ngày 20/6/2023 về việc thành lập Mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai các hoạt động của Mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, dự kiến tổ chức lễ ra mắt vào quý IV/2023.
Hoạt động phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người bị tạm giam, tạm giữ, phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng là rất cần thiết. Thông qua hoạt động, chính quyền địa phương nơi tổ chức Hội nghị đã đánh giá cao nội dung phổ biến pháp luật, kỹ năng sống và những tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi để người mới chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng gạt bỏ mặc cảm, tự ti  và thấy được sự quan tâm của chính quyền, cơ quan, tổ chức đối với  người đã chấp hành xong án phạt tù. Cụ thể: Hội Luật gia việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch theo giai đoạn và có hỗ trợ kinh phí để Hội Luật gia tỉnh tổ chức các hoạt động phổ biến, tư vấn pháp luật cho người bị tạm giam, tạm giữ, phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn tồn tại, khó khăn vướng mắc như:  Những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ở rải rác các địa bàn trong tỉnh, giao thông đi lại khó khăn. Số người nghiện ma túy còn tái nghiện và tái phạm.
 Nguyên nhân: Người chấp hành xong án phạt tù ở rải rác các xã trong huyện nên đi dự phổ biến, tư vấn và hỗ trợ pháp lý khoảng cách xa, không được hỗ trợ tiền đi lại nên khó khăn để tập trung người dự.

- Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù trong thời gian tới:
Tiếp tục thực hiện công tác phối hợp với Trại tạm giam Công an tỉnh, phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh; Cơ quan Thi hành án hình sự Công an các huyện, thành phố; Trung tâm giới thiệu việc làm – Sở Lao động Thương binh –xã hội;
Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện với các ngành, phòng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
Biên tập tài liệu, hình thức tuyên truyền phong phú nhằm thu hút số đông người đang tái hòa nhập cộng đồng tự nguyện tham gia các hoạt động của mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.
 Phối hợp với các cơ quan chức năng, Trung tâm dịch vụ việc làm, các cơ quan truyền thông để phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng có việc làm, ổn định cuộc sống.
 

Tác giả: Luật gia. THL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1739 | lượt tải:328

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1439 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1477 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1831 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2204 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 260
  • Tổng lượt truy cập: 11,800,913
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down