Thứ hai, 15/07/2024, 07:20

Tin từ Hội luật gia Lai Châu

Đ/c: Tô Thị Hồng Lê - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo"Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách"

 •   13/06/2024 02:33:00 AM
 •   Đã xem: 85
Ngày 12/6/2024 Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách".
Hình ảnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại trường THPT Thành Phố

Hội Luật gia tỉnh tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh

 •   30/05/2024 11:33:00 PM
 •   Đã xem: 136
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-HLG ngày 19/01/2024 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu về tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2024. Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Ban giám hiệu của 12 trường THPT tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho 7.195 học sinh.
Đ/c: Tô Thị Hồng Lê – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khai mạc Hội nghị

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

 •   17/01/2024 11:34:00 PM
 •   Đã xem: 786
Sáng ngày 16/01/2024, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ trì Hội nghị đồng chí Tô Thị Hồng Lê, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh.Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban dân Vận Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh, Đại diện lãnh đạo Hội Luật gia các huyện, thành phố, các chi hội trực thuộc.
Những kết quả nổi bật của Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu năm 2023

Những kết quả nổi bật của Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu năm 2023

 •   17/12/2023 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 757
Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-BCHHLG ngày 11/01/2022 của Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh lần thứ 6 khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Chương trình số 125/CT-HLG ngày 30/12/2022 chương trình công tác Hội Luật gia tỉnh năm 2023.
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN LUẬT GIA CỦA TỈNH LAI CHÂU

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN LUẬT GIA CỦA TỈNH LAI CHÂU

 •   15/12/2023 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 869
Trên cơ sở Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 5/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều Lệ Hội Luật gia Việt Nam. Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã xác định công tác phát triển hội viên sẽ khẳng định được vai trò hoạt động của Hội Luật gia.
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu năm 2023

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu năm 2023

 •   12/12/2023 10:55:00 PM
 •   Đã xem: 879
Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là “cầu nối” đưa pháp luật vào cuộc sống, thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh đã tập trung chỉ đạo Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần triển khai sâu kỹ các văn bản pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hội Luật gia tỉnh tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng tại Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc

Hội Luật gia tỉnh tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng tại Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc

 •   11/12/2023 03:15:00 AM
 •   Đã xem: 733
Ngày 11/12 Đ/c Tô Thị Hồng Lê – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng tại Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.
HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU DỰ KỲ HỌP THỨ 19 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỈNH KHÓA XV

HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU DỰ KỲ HỌP THỨ 19 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỈNH KHÓA XV

 •   07/12/2023 10:14:00 PM
 •   Đã xem: 640
Từ ngày 05 đến ngày 8/12/2023 Đ/c Tô Thị Hồng Lê – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh dự kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV.
Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Kỳ họp.
Hội Luật gia tỉnh tổng kết, đánh giá việc thi hành Bộ Luật Tố tụng Dân sự

Hội Luật gia tỉnh tổng kết, đánh giá việc thi hành Bộ Luật Tố tụng Dân sự

 •   05/12/2023 10:57:00 PM
 •   Đã xem: 711
Bộ luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016; Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và các văn bản của Trung ương và địa phương về triển khai, thi hành, Bộ luật tố tụng dân sự.
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT HIỆN NAY

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT HIỆN NAY

 •   05/12/2023 10:17:00 PM
 •   Đã xem: 835
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, bảo đảm đây là lực lượng nòng cốt của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống. Thời gian vừa qua, các cấp chính quyền và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trên toàn quốc đã chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật, kỹ năng nghiệp giỏi, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân

Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân

 •   30/11/2023 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 491
Trong nhiều văn kiện, Đảng ta đều khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL; xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác này; giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện.Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định “Trong những năm tới, đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời, đề ra yêu cầu “tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật" và nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ“nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”, “… chăm lo, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân...”.
Hội Luật gia tỉnh tổ chức ra mắt mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng

Hội Luật gia tỉnh tổ chức ra mắt mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng

 •   17/11/2023 09:02:00 PM
 •   Đã xem: 140
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-TTTVPL&TGPL, ngày 20/6/2023 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu về thành lập mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.
Kết quả triển khai thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả triển khai thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 •   08/11/2023 10:59:00 PM
 •   Đã xem: 732
Thực hiện Kế hoạch số 1000/KH-UBND, ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. sâu gần 3 năm triển khai thực hiện, Hội Luật gia tỉnh đã đạt được kết quả như sau:
Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

 •   10/10/2023 12:10:00 AM
 •   Đã xem: 473
Thực hiện Kế hoạch số 2516/KH-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Hội Luật gia tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-HLG ngày 8/9/2023 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.
Kết quả thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai” (Giai đoạn 1 từ tháng 1/2021 đến tháng 7/2023)

Kết quả thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai” (Giai đoạn 1 từ tháng 1/2021 đến tháng 7/2023)

 •   06/10/2023 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 747
Căn cứ văn bản số 185/HLGVN ngày 28/7/2020 của Hội Luật gia Việt Nam về việc báo cáo UBND tỉnh về việc tham gia thực hiện phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai; văn bản số 1619/UBND-TH ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai” trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh dự hội gặp mặt những người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng tại huyện Than Uyên

Đồng chí Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh dự hội gặp mặt những người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng tại huyện Than Uyên

 •   27/09/2023 04:47:00 AM
 •   Đã xem: 523
Ngày 27/9/2023 Đ/c Tô Thị Hồng Lê – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh dự Hội nghị gặp mặt những người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng tại huyện Than Uyên.
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC LUẬT GIA THAM GIA XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC LUẬT GIA THAM GIA XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 •   27/09/2023 12:02:00 AM
 •   Đã xem: 879
Như chúng ta đã biết công tác xây dựng và ban hành các văn bản Quy phạm pháp luật chiếm vị trí trung tâm trong hoạt động quản lý của nhà nước, là phương tiện không thể thiếu để các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý của mình. Văn bản quy phạm pháp luật là kết quả của sự thể hiện ý chí, quyền lực nhà nước của các cơ quan hoặc của cá nhân có thẩm quyền ban hành văn bản. Do vậy công tác tham gia xây dựng pháp luật và các văn bản QPPL có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được ban hành nhằm thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước trên mọi lĩnh vực tại địa phương; đồng thời cũng góp phần triển khai thực hiện tốt những quy định của Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn tỉnh, là công cụ hữu hiệu để tỉnh ta đưa pháp luật vào cuộc sống.
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔ HÌNH HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔ HÌNH HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

 •   18/09/2023 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 697
Hoạt động phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù là rất cần thiết, nhằm giúp đỡ người đang tái hòa nhập cộng đồng gạt bỏ mặc cảm, tự ti, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật, từ đó có ý thức tự giác chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương.
Hội Luật gia tỉnh Lai châu tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

Hội Luật gia tỉnh Lai châu tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

 •   25/08/2023 12:08:00 AM
 •   Đã xem: 1020
Trong 10 năm qua Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu đã triển khai, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 18/11/2014 hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp ban hành. Các văn bản này là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên và công tác hòa giải ở cơ sở.

Các tin khác

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1738 | lượt tải:327

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1438 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1475 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1830 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2202 | lượt tải:640
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 36
 • Hôm nay: 6,966
 • Tổng lượt truy cập: 11,798,447
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down