Chủ nhật, 25/09/2022, 21:18

Tin từ Hội luật gia Lai Châu

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

 •   16/09/2022 10:33:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Qua 10 năm triển khai thi hành Luật PBGDPL Hội Luật gia tỉnh Lai châu đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể:
Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ

 •   05/08/2022 01:29:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Hội Luật gia tỉnh đã phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh tới Hội luật gia các cấp trong tỉnh để triển khai, phát động đến toàn thể hội viên nghiêm túc thực hiện.
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đạt được kết quả cụ thể như sau:
Toàn văn Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Toàn văn Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

 •   15/07/2022 03:57:03 PM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Dưới đây là toàn văn Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
Quang cảnh buổi hội thảo

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu trong giai đoạn mới

 •   24/06/2022 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Hội Luật gia là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp có tính đặc thù,chịu sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; với chức năng, nhiệm vụ tập hợp những người đã và đang làm công tác pháp luật ở các cơ quan, tổ chức, các lĩnh vực pháp luật để thực hiện tôn chỉ, mục đích và hoạt động theo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.
Đ/c Tô Thị Hồng Lê - Phó chủ tịch TT Hội Luật gia tỉnh Lai Châu – Tư vấn viên phổ biến, tư vấn pháp luật về lĩnh vực đất đai

Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai cho người dân tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên

 •   26/05/2022 07:48:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/5/2022, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai cho 50 đại biểu đại diện các hộ gia đình của xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Đ/c Đồng Minh Thắng - Chủ tịch Hội Luật gia huyện Sìn Hồ phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực đất đai

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu phổ biến, tư vấn pháp luật lưu động cho người dân xã Sà Dề Phìn – huyện Sìn Hồ

 •   17/05/2022 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/05/2022 Hội Luật gia tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội Luật gia huyện Sìn Hồ tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 50 người dân trên địa bàn xã Sà Dề Phìn - huyện Sìn Hồ.
Đ/c Tô Thị Hồng Lê - Phó chủ tịch TT Hội Luật gia tỉnh Lai Châu phổ biến, tư vấn pháp luật về lĩnh vực đất đai

Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai cho người dân tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên

 •   07/05/2022 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện dự án “ nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai” năm 2022 do tổ chức Bánh mỳ thế giới (BFTWW) tài trợ. Ngày 06/5/2022, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực đất đai cho 50 đại biểu đại diện các hộ gia đình của xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên.
Đồng chí Tô Thị Hồng Lê - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác và bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại huyện Mường Tè

 •   20/04/2022 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-HLG ngày 19/4/2022 kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác và bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2022 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Hội Luật gia huyện Mường Tè phối hợp với Hội luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2022 cho các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Hội luật gia cấp huyện, Ủy viên Ban chấp hành chi hội Luật gia các cơ quan và các xã trên địa bàn huyện Mường Tè.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh tham dự hội nghị phổ biến luật đầu tư, luật doanh nghiệp và các văn bản qppl có liên quan

 •   26/03/2022 10:33:00 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 26/3/2022, đ/c Tô Thị Hồng Lê – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phổ biến Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn quy phạm pháp luật có liên quan bằng hình thức trực tuyến tại tại điểm cầu Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia chính sách pháp luật

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia chính sách pháp luật

 •   10/03/2022 12:55:00 PM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giám sát xã hội, phản biện xã hội, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm và phối hợp, đề nghị tham gia giám sát xã hội, phản biện xã hội theo đúng chức năng nhiệm vụ. Thông qua đó theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; mang tính xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những sai phạm, khuyết điểm, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật.
Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 của hội Luật gia các cấp trong tỉnh

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 của hội Luật gia các cấp trong tỉnh

 •   01/03/2022 01:02:00 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thực tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, công tác này phải mang tính thường xuyên, liên tục đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phối hợp của tất cả các cấp, các ngành. Nhận thức được điều đó, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu năm để các cấp hội trong tỉnh chủ động, tích cực thực hiện.
Kết quả thực hiện dự án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù...

Kết quả thực hiện dự án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù...

 •   15/02/2022 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Kết quả thực hiện dự án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ" giai đoạn 2018-2021 - Do tổ chức Bánh mỳ thế giới (BfdW/Đức) tài trợ.
Hội Luật gia tỉnh xây dựng kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025

Hội Luật gia tỉnh xây dựng kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025

 •   15/02/2022 03:28:00 PM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
1. Về học tập, quán triệt nội dung chuyên đề các năm
1.1. Hằng năm tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng, các Quy định về nêu gương, Quy định về những điều đảng viên không được làm, chú trọng thực hiện các nội dung trên đối với cán bộ, đảng viên - nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Hội Luật gia tỉnh và Sở Tư Pháp xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Hội Luật gia tỉnh và Sở Tư Pháp xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

 •   03/02/2022 05:39:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 599/CTPH-STP-HLG, ngày 29/8/2018 gữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Hội Luật gia tỉnh Lai Châu và Sở Tư pháp phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:
Kết quả thực hiện phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giữa Hội Luật gia tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021, nhiệm vụ năm 2022

Kết quả thực hiện phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giữa Hội Luật gia tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021, nhiệm vụ năm 2022

 •   28/01/2022 05:39:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Qua 01 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 01/CTPH-STNMT-HLG, ngày 27/01/2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Hội Luật gia tỉnh Lai Châu về công tác xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 – 2023, kết quả phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021 cụ thể như sau:
Hội nghị ban chấp hành hội Luật gia tỉnh lần thứ 6, khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị ban chấp hành hội Luật gia tỉnh lần thứ 6, khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024

 •   14/01/2022 05:24:00 AM
 •   Đã xem: 407
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/01/2022, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 6 (mở rộng) tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Chủ trì Hội nghị đồng chí Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia.Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo, các tổ chức hội đặc thù; các đồng chí Ủy viên BCH Hội Luật gia tỉnh, Đại diện lãnh đạo Hội Luật gia các huyện, thành phố, các chi hội luật gia trực thuộc.
đồng chí Lê Thanh Hải – Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ tịch Hội Luật gia, các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đồng chí chuyên viên Văn phòng Hội Luật gia tỉnh tham dự Hội nghị

Hội Luật gia Việt Nam tổng kết công tác Hội Luật gia năm 2021 và triển khai công tác Hội Luật gia năm 2022

 •   29/12/2021 05:18:00 PM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0
​Ngày 28/12/2021 Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam năm 2021 và triển khai công tác Hội Luật gia năm 2022 theo hình thức trực tuyến toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Lai Châu có đồng chí Lê Thanh Hải – Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ tịch Hội Luật gia, các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đồng chí chuyên viên Văn phòng Hội Luật gia tỉnh tham dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2022

 •   21/12/2021 05:22:00 PM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0
Sáng 21/12, đồng chí Tô Thị Hồng Lê – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2022 do Bộ Tư pháp tổ chức.
Quang cảnh buổi tập huấn tại Thị trấn Sa Pa tỉnh Lào Cai

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường

 •   25/11/2021 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/11, đồng chí Lê Thanh Hải – Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tham dự Hội nghị tập huấn “nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường” do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tại Thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Các tin khác

Bầu cử QH, HĐND 2021

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 201 | lượt tải:41

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 320 | lượt tải:50

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 402 | lượt tải:36

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 419 | lượt tải:94

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 393 | lượt tải:99
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 68
 • Hôm nay: 4,841
 • Tổng lượt truy cập: 7,214,903
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down